“แสงเทียน” บทเพลงพระราชนิพนธ์แรกในหลวงรัชกาลที่ 9

เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนผู้ใด มีเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวยากที่ใครจะเสมอเหมือนได้

“แสงเทียน”บทเพลงพระราชนิพนธ์แรกในหลวงรัชกาลที่ 9

เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนผู้ใด มีเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวยากที่ใครจะเสมอเหมือนได้ หนึ่งในบทเพลงที่สร้างความสุขให้กับคนไทยอยู่เสมอคือ เพลงแสงเทียน ที่ฟังครั้งใดก็มีความสุขอยู่เสมอ

“แสงเทียน” เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2489 (พระชนมายุย่าง 19 พรรษา) เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในแนวบลูส์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ” (ขณะดำรงพระยศเป็น “ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์”) นิพนธ์คำร้องภาษาไทย

อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขทำนอง และคอร์ดบางตอนให้ดียิ่งขึ้น จึงยังไม่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้น ต่อมาทรงพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2490

เรียบเรียงจาก : หนังสือ ๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

ลิงค์เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”

แสดงความคิดเห็น