ภาพประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมและเปิดอาคารรองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน

“เงิน 240,000 บาท ที่หมอขอไปนั้น ฉันเอามาให้แล้ว เงินนี้ให้เธอนำไปสร้างเองโดยไม่ต้องผ่านทางราชการ ฉันไว้ใจเธอ”

ภาพประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมและเปิดอาคารรองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน

สืบเนื่องจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อปี พ.ศ.2510 ที่เกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่ายทหารและตำรวจตระเวนชายแดนกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงให้สมุหราชองครักษ์ พล.ร.อ.ม.จ.กาฬวรรณดิศ ดิศกุล นำหนังสือจากสำนักสมุหราชองครักษ์มาแจ้งว่า พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลน่าน และมีพระราชประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ซึ่งขณะนั้น นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นผู้อำนวยการ ได้กราบบังคมทูลตอบไปว่ามีอะไรที่ขาดแคลนบ้าง ทั้งเครื่องมือแพทย์และการขยายอาคารเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บ

จนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน่านเป็นครั้งแรก คุณหมอจึงได้ถวายรายงาน พระองค์รับสั่งว่า

“เงิน 240,000 บาท ที่หมอขอไปนั้น ฉันเอามาให้แล้ว เงินนี้ให้เธอนำไปสร้างเองโดยไม่ต้องผ่านทางราชการ ฉันไว้ใจเธอ”

ทั้งพระองค์ยังกำชับทิ้งท้ายอีกว่า

“สร้างเสร็จขอให้บอกไป ฉันจะมาเปิด”

พร้อมทั้งพระราชทานข้าวของต่างๆ อีกมากมาย ทั้งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องดูดเลือดและน้ำจากปอด เครื่องดมยาสลบ เครื่องปรับอากาศ

เพียงได้ยินคำว่า “ฉันไว้ใจเธอ” ก็นำพาความปลาบปลื้มมายังนายแพทย์บุญยงค์ อย่างหาที่สุดมิได้

“พิทักษ์ไทย” เป็นชื่อพระราชทานอาคารใหม่ที่ใช้รองรับผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ ซึ่งวันที่สร้างเสร็จนั้นตรงกับวันที่จังหวัดน่านกราบบังคมทูลฯ เชิญให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน และอาคารโรงเรียนราชานุบาล ซึ่งหมอบุญยงค์เกรงว่าพระองค์จะต้องเสด็จฯ ไปหลายแห่ง และอาคารหลังใหม่นี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวาง อาจเป็นการไม่สะดวก จึงแจ้งทางจังหวัดว่าไม่ต้องกราบทูลพระองค์ท่านให้มาเปิดตึก

แต่แล้วหม่อมหลวงปีย์ มาลากุล กรมวังผู้ใหญ่ ก็มายังโรงพยาบาล โดยสอบถามว่ามีความขัดข้องอะไรหรือไม่ พร้อมทั้งนำคำที่พระองค์รับสั่งว่า “แล้วตึกฉันล่ะ จะไม่ให้ฉันเปิดหรือ” มาแจ้งแก่คุณหมอ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้เสด็จฯ มาเปิดอาคาร “พิทักษ์ไทย” เมื่อเสร็จพิธีเปิดอาคาร พระองค์ยังพระราชทานเงินเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ทรงเยี่ยมเยียนและมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกเตียง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เรียบเรียงจาก : หนังสือพ่อของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น