เรื่องเล่าจาก “วัง” ของผู้ถวายงานใกล้ชิด

ทรงงานแม้ในวันที่ทรงประชวร เพื่อความสุขของราษฎร์

เรื่องเล่าจาก “วัง” ของผู้ถวายงานใกล้ชิด

เรื่องราวจากหนังสือใต้เบื้องพระยุคลบาท สุดแสนประทับที่หลายคนอาจไม่รู้

คืนหนึ่งที่บ้านทุ่งเค็จ “ลุงวาเด็ง” ชาวไทยมุสลิม วัย 70 ปี มาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ร่วมกับประชาชนชาวบ้าน เด็ก หนุ่มสาว และคนชรา โดยลุงวาเด็งสวมกางเกงตัวเดียวและไม่มีเสื้อ แทบจะไม่มีที่ใดในโลกที่คนธรรมดาไม่มีอาภรณ์จะสามารถเข้าถึงพระเจ้าแผ่นดินได้ขนาดนี้

ระหว่างนั้นลุงวาเด็งยังกราบบังคมทูลอีกว่า ไม่มีอะไรมาถวายเลยผลไม้ที่ได้มาจากสวนเพิ่งขายไปได้มา 2 หมื่นบาท นำไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำมา 1 เครื่อง

ครานั้นผู้ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้หยอกลุงวาเด็งว่าให้ถวายปั๊มน้ำไป ลุงก็ตอบมาอย่างเด็ดเดี่ยวแทบไม่มีการขบคิดว่า “ถอดเอาขึ้นรถและขนไปได้เลย ขอถวายพระเจ้าอยู่หัว”

ได้ยินเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระสรวลอย่างมีความสุข เช่นเดียวกับลุงวาเด็ง

แสดงความคิดเห็น