ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา Digital Marketing For Border Trade

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย
*จำเป็น
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

หมายเหตุ :
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์ และทาง Email
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098-397-7935 , 094-551-8343
– ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับการโทรศัพท์แจ้งยืนยันเข้าร่วมงานแล้วเท่านั้น