ก้าวทันก่อนใคร E-Commerce trends 2019


กำหนดการสัมมนา
ก้าวทันก่อนใคร E-Commerce trends 2019
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม
*****************************************

12.30 – 13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.40 – 14.00 น.
ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ กล่าวเปิดงาน
14.00 – 15.15 น.
“E-Commerce trends 2019 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ”
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO and Founder Tarad Dot Com Group
กรรมการ และอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
• เจาะ E-commerce Trends โลก และไทย 2019 ที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้
• ปรับตัวอย่างไรให้การค้าออนไลน์รุ่ง และพุ่งสู่ความสำเร็จ
15.15 – 16.30 น.
“เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์กับ Lazada”
โดย คุณสุพัชเชษฐ์ เภาวะนิต Vice President, Seller Operations, Lazada Thailand
• สินค้าประเภทใด ที่ได้รับความนิยมในช่องทาง E-Commerce
• เจาะลึกพฤติกรรม และแนวโน้มการซื้อสินค้าของลูกค้า Lazada เช่น สินค้าขายดี มูลค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าต่อครั้ง ผลตอบรับจากการทำโปรโมชั่น วิธีการชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม