มาดู! Plant factory โรงงานปลูกพืชระบบปิดในญี่ปุ่น

SME Go Inter
04/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 813 คน
มาดู! Plant factory โรงงานปลูกพืชระบบปิดในญี่ปุ่น
banner
ญี่ปุ่น ประเทศที่ชื่อว่าเป็นเกาะ มีพื้นที่จำกัด และเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง กลับก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอย่างมาก และถูกนำมาพัฒนาประเทศในทุกด้าน ด้านเกษตรก็เช่นกัน ปัจจุบัน ดินฟ้าอากาศแปรปรวนมาก และยากจะคาดเดา ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบกับการเพาะปลูก เทคโนโลยีจึงถูกนำมาใช้แก้ปัญหานี้

Plant factory หรือโรงงานปลูกพืชช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี โรงงานนี้เป็นระบบปิดหรือกึ่งปิด ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลกับการผลิตพืช ถือว่าได้ผลผลิตมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ทางหนึ่ง ระบบนี้มีข้อดี คือ

ใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง ให้ความร้อนน้อย และประหยัดไฟ ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พืชเติบโตได้ดี

ลดการใช้น้ำและธาตุอาหาร เมื่อเทียบกับการปลูกแบบเดิม ทำให้เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ไม่เปลืองพื้นที่ สามารถปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกันได้มากกว่า 10 ชั้น ให้ผลผลิตได้มากกว่าการปลูกพืชแบบเดิม 100 – 300 เท่า

ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว ช่วยให้อายุหลังการเก็บนานขึ้น

โรงงานปลูกพืชขนาดใหญ่ของบริษัท 808 Factory บนพื้นที่เมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร สามารถปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกันได้มากกว่า 10 ชั้น ปลูกได้ถึง 120,000 ต้น มีผลผลิตวันละ 9,000 ต้น ซึ่งระบบนี้ช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนลงมาก

โรงงานปลูกพืชระบบปิดน่าสนใจมากสำหรับการปลูกพืชในไทย โดยเฉพาะพืชที่มูลค่าสูงหรือพืชสมุนไพร เพราะการควบคุมคุณภาพพืชให้มีมาตรฐานจะช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และดึงดูดลูกค้ารายเดิมให้คงอยู่

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230419 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
81825 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35310 | 21/01/2020
มาดู! Plant factory โรงงานปลูกพืชระบบปิดในญี่ปุ่น