Library > Agriculture/Smart Farming

banner

บทความทั้งหมด

SME in Focus

จีนทุ่มพัฒนาพันธุ์ “ข้าว-ทุเรียน” หวังลดการนำเข้า

ไม่ถึงกับเป็นข่าวร้าย แต่เหมือนส่งสัญญาณเตือนเกษตรกรไทย กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้จับตาดูประเทศคู่ค้า คู่แข่ง โดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างจีน ที่เวล...
1347 | 01/10/2019
SME Update

สร้างอนาคตทุเรียนไทย เสริมตลาดใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ชาวสวนทุเรียนตื่นตระหนกต่อกระแส จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักทุเรียนไทย กว่า 80-90 % ได้เริ่มการเพาะปลูกทุเรียนในมณฑลไหหลำประสบความสำเร็...
567 | 29/09/2019
SME in Focus

“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน

"มะพร้าวน้ำหอม" เป็นพืชที่อยู่คู่ชีวิตคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ อาชีพมั่นคง ลงทุนคุ้มค่า ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้...
697 | 05/09/2019
SME Startup

Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0

โครงการยังสมาร์ท ฟาร์ม (Young Smart Farm) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เพื่อทดแทนเกษตร...
447 | 25/08/2019
SME in Focus

แนะเกษตรยุคใหม่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม เสริมด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก มีประชากรในประเทศกว่า 38.9 ล้านคน อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรยุคใหม่ ทว่าข้อเท็จจริงกลับบ่งชี้ว่ารายไ...
209 | 13/05/2019
News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
235 | 03/05/2019
SME in Focus

"โมเดิร์น ฟาร์ม” ทางเลือกที่จะพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืน

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ภายใต้กรอบ “ไทยแลนด์ 4.0 “ นอกจากที่จะมีการพลักดันภาคการเกษตรของไทยเข้า สู่ “เก...
324 | 21/04/2019