อีกเพียง 2 วัน มนุษย์เงินเดือน เสียภาษี ภ.ง.ด.91 แล้วหรือยัง!

News
29/03/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 9 คน
อีกเพียง 2 วัน  มนุษย์เงินเดือน เสียภาษี ภ.ง.ด.91 แล้วหรือยัง!
banner
1.หักค่าใช้จ่าย 40 % ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท 2.หักค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ถ้ามีคู่สมรสเพิ่มสามารถหักลดหย่อนเพิ่มได้อีก 30,000 บาท 3.ค่าลดหย่อนจากดอกเบี้ยการซื้อหรือสร้างบ้านตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 4.ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองและคู่สมรสคนละ 30,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 120,000 บาท โดยต้องให้พ่อ หรือแม่ทำเอกสารรับรอง 5.ค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าสามีหรือภรรยาทำประกันแล้ว ไม่มีรายได้ สามารถนำมาหักร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท 6.หากประกันชีวิตทั่วไปหักลดหย่อนแล้วไม่ถึง 100,000 บาท สามารถนำประกันชีวิตแบบเบี้ยบำนาญ มารวมให้ได้ครบ 100,000 บาท 7.ส่วนที่เหลือของประกันชีวิตแบบบำนาญ หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท แต่เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน RMF และ LTF  ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาท 8.หักค่าลดหย่อนประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท 9.ถ้ากู้เงิน ธอส.มาซื้อบ้านในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้นำ 20 % ของราคาที่ซื้อไปหักค่าลดหย่อนได้ 10.ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ ทุพพลภาพสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท 11.ลดหย่อนจากการบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 10 % ของรายได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12.ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวไม่เกิน 15,000 บาท 13.ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม  2558 ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท   อย่าลืมหักค่าลดหย่อนให้ครบทุกรายการก่อนการประเมินรายได้สุทธิ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
96 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
65 | 25/04/2016
banner
banner