ลวดลายสายศิลป์ ความงามคู่บ้านคู่เมืองของไทย

งานศิลปะ, รูปภาพ
31/03/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 29 คน
ลวดลายสายศิลป์ ความงามคู่บ้านคู่เมืองของไทย
banner
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วนี้ เป็นภาพเขียนที่แตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังตามวัดทั่ว ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  โดยเขียนขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือให้ชาวพุทธได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระพุทธเจ้า แต่สำหรับภาพเขียนที่วัดพระแก้วนั้น กลับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากเรื่องรามายณะของอินเดีย ทั้งนี้จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นี้ ได้เริ่มวาดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่ได้ทรงทำศึกต่อสู้กับการรุกรานของพม่า และทำให้ประเทศไทยมีเอกราชสืบมา ทั้ง ๆ ที่วัดพระแก้วนั้นได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้ว จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นี้ เริ่มตั้งแต่เรื่องราวครั้งเมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นปางต่าง ๆ ก่อนที่จะอวตารเป็นพระราม ซึ่งปรากฏอยู่ตามซุ้มประตูและมุขระเบียงต่าง ๆ ประมาณ 80 ภาพ แล้วจึงเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งอยู่บริเวณระเบียงคดโดยรอบพระอุโบสถ จำนวน 178 ห้อง ที่เขียนเรียงร้อยต่อกันตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ โดยเริ่มจากประตูวิหารยอด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นจุดเริ่มต้น และในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้บูรณะในโอกาสครบรอบ 100 ปีกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงประกอบภาพไว้จำนวน 8 ห้อง เป็นโคลง 224 บท ซึ่งสลักบนแผ่นหินอ่อนติดอยู่ที่เสารอบพระระเบียง ท่านใดที่ต้องการชื่นชมงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและความงามอันวิจิตร ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ตามแบบฉบับจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ควรจะหาโอกาสไปชมกันสักครั้งหนึ่งนะคะ   วัดพระแก้ว

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

โลโก้สินค้า ศิลปะสร้างแบรนด์

งานศิลปะ, รูปภาพ
59 | 07/07/2016
โลโก้สินค้า ศิลปะสร้างแบรนด์ งานศิลปะ, รูปภาพ

โลโก้สินค้า ศิลปะสร้างแบรนด์

การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานศิลปะ  ให้มีความหมายสอดคล้องกับจุดเด่นและคอนเซ็ปต์ของสินค้า  จึงเป็นหน้าที่ของกราฟิกดีไซน์ ทำหน้าที่ในการคิดและออก...
59 | 07/07/2016
วัดร่องขุ่น ศิลปะความงามดั่งสรวงสวรรค์ที่ต้องไปสัมผัสสักครั้ง งานศิลปะ, รูปภาพ

วัดร่องขุ่น ศิลปะความงามดั่งสรวงสวรรค์ที่ต้องไปสัมผัสสักครั้ง

ไม่เพียงแค่ชาวไทยพุทธเท่านั้น หากแต่ต่างชาติต่างก็หลั่งไหลกันมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และที่กล่าวถึงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย...
31 | 15/07/2016
ลวดลายสายศิลป์ ความงามคู่บ้านคู่เมืองของไทย งานศิลปะ, รูปภาพ

ลวดลายสายศิลป์ ความงามคู่บ้านคู่เมืองของไทย

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วนี้ เป็นภาพเขียนที่แตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังตามวัดทั่ว ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติของ...
29 | 31/03/2016
banner
banner