ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย

News
01/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 17 คน
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย
banner
กิจกรรมจัดประกวดภาพถ่ายจากเลนส์มิวอาย เป็นหนึ่งในกิจกรรมวัดผล ของ โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ที่ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ในการผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย จำนวน 2,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน และโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(Young Scientist Competition: YSC)  ทั่วประเทศ   โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา เพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกโอกาส หรือเป็นห้องแล็บเคลื่อนที่ โดยกิจกรรมการส่งมอบชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดอบรมวิธีการใช้ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถถ่ายทอดวิธีการใช้งานแก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายของนักเรียนในโครงการ คือเครื่องมือสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของโครงการนี้   กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายได้จัด 2 ครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการประกวด “ชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ” และการตัดสินได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือน มกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีกรรมการตัดสินจาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 700 ภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักเรียนในโครงการ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการ   ผลการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นภาพถ่ายของนักเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ (Maehongson IT Valley) มีดังนี้ 01 รางวัลที่ 1               น.ส.อรสา สุขสวัสดิ์                โรงเรียนสบเมยวิทยาคม   02 รางวัลที่ 2               น.ส.จันทนา ไพรหอมรื่น                       โรงเรียนขุนยวมวิทยา 03 รางวัลที่ 3               น.ส.จามรี อภิวงศ์                                 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม รางวัลชมเชย 4 รางวัล   04 1.นายวีรศักดิ์ จันทร์ฟอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21   05 2.น.ส.มาลี กิตติศรีมาโนชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21   06 3.น.ส.มลทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนขุนยวมวิทยา   07 4.น.ส. กชามาส อรรคฮาต และ น.ส.มนสิการ สัญชาติไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา   ส่วนผลการประกวดภาพถ่ายครั้งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) เป็นดังนี้ S__11714565 รางวัลที่   1             น.ส. ศวัสมน ใจดี                  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี   S__11714566 รางวัลที่   2             นายวรายุส สงบุตร                โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง S__11714567 รางวัลที่   3             น.ส.ญาณิศา บุญญานุวัตร์    โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล S__11714572 1.นายวรภัทร เลิศอนันต์ตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ   S__11714571 2.น.ส. ชญาธร กิตตินนทิการ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง   S__11714569 3.นาย กิตติพิชญ์ แสนกล้า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   S__11714570 4.นายธนาทร อาจหาญ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน   S__11714573 5.นางสาวปิยะวรรณ. มัยวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์.จ. นครพนม   S__11714568 6.นายชงกร เทพรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ    

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner