Market Your Way to Growth : 8 Ways to Win

หนังสือที่ชื่นชอบ
02/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
Market Your Way to Growth : 8 Ways to Win
banner
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวโน้มสำคัญ 9 ประการที่จะส่งผลให้กับธุรกิจ ในช่วงหนึ่งทศวรรษระหว่างปี 2013 – 2023 ซึ่งจะมีทั้งผลดีและผลเสีย หลังจากนั้นจึงนำเสนอ 8 แนวทางที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแนวโน้มสำคัญ 9 ประการที่จะส่งผลและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การย้ายศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของโลก จากเดิมที่เคยเป็นของสหรัฐอเมริกา ไปเป็นประเทศอื่น ๆ ที่เริ่มมีอำนาจมากขึ้น ซึ่งก็คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซียและเม็กซิโก แทน นอกจากนั้นยังจะเกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจ จากเดิมในระดับ Global มาเป็นภูมิภาคและลงสู่ระดับท้องถิ่น บริษัทต่าง ๆ จะขยายไปยังเมืองและตลาดภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วค่อย ๆ กระจายออกไปรอบนอก เมืองสำคัญ ๆ จะเติบโตขึ้น เกิดความต้องการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามมาด้วยแรงงานจำนวนมหาศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญขึ้น  ในขณะที่ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมก็จะรุนแรงมากขึ้น เป็นผลให้เกิดการควบคุม ป้องกันและนำไปสู่ธุรกิจที่เน้นการรักษาสภาวะแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียวทั่วโลก ในขณะเดียวกันการเข้ามาของโลกดิจิตอลก็ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มหรือจับกลุ่มคนที่มีลักษณะหรือความคิดที่เหมือน ๆ กัน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ผู้ซื้อก็จะมีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น เกิดการแข่งขันที่รุนแรง เกิดนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจ โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะเกิดการร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วขึ้น และส่งผลต่อธุรกิจในมุมต่าง ๆ เราจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในสภาวะดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอไว้ 8  แนวทางดังนี้ คือ 1.การเติบโตด้วยการสร้างส่วนแบ่งตลาด หรือ Market Share 2.การเติบโตผ่านการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ รวมไปถึงลูกค้าที่มีความผูกพันกับบริษัทหรือสินค้า 3.การเติบโตด้วยการพัฒนาแบรนด์ที่ทรงอานุภาพ 4.การเติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมทั้งในตัวสินค้า บริการและประสบการณ์ใหม่ ๆ 5.การเติบโตด้วยการขยายสู่ตลาดทั่วโลก 6.การเติบโตด้วยการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers & Acquistions) การเป็นพันธมิตร (Alliances) และการร่วมลงทุนทางธุรกิจ (Joint Ventures) 7.การเติบโตด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การเติบโตด้วยการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานราชการและองค์กรการกุศล (NGOs) หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ ในชื่อ 8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยภายในหนังสือจะมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทหลายแห่งที่สามารถขยายธุรกิจได้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะถดถอยและภายในอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตต่ำ ลองสำรวจธุรกิจของคุณดูสิคะว่ามีความพร้อมที่จะเติบโตด้วย 8 วิธีการนี้หรือไม่

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
15 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
15 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
15 | 06/05/2016
banner
banner