Six Thinking Hats

หนังสือที่ชื่นชอบ
04/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 9 คน
Six Thinking Hats
banner
  จากหนังสือหลาย ๆ เล่มที่พยายามจะบอกเราว่า “ความสำเร็จนั้นอยู่ที่วิธีคิด” หนังสือเรื่อง Six Thinking Hats ก็เป็นอีกเล่มที่อธิบายให้เราได้เห็นว่าระบบคิดเป็นเรื่องสำคัญ การคิดอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยเราคิดกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารควรมี   Six Thinking Hats นี้เป็นผลงานของ Edward de Bono ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาตน ผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่อง Lateral Thinking หรือการคิดนอกกรอบ   Edward de Bono กล่าวว่า “The main difficulty of thinking is confusion” ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น เขาจึงได้เสนอแนวคิด “Six Thinking Hats” เป็นเทคนิคการคิดอย่างมีระบบที่จะช่วยจัดระเบียบการคิด จำแนกการคิด และทำให้เราสามารถคิดอย่างมีจุดโฟกัสมากขึ้น จึงทำให้การคิดมีประสิทธิภาพ โดยเขาอธิบายว่าหมวกแต่ละใบนั้นจะทำให้เกิดพลังการคิดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่แตกต่างกัน เมื่อเราสวมหมวกใบใดใบหนึ่ง เราจะมีความคิดและความเห็นที่เป็นอิสระ ช่วยลดความขัดแย้งหรือความสับสนที่เกิดขึ้น และทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพของความคิดด้านนั้น ๆ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่   หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็นบทๆ แต่ละบทจะเป็นเรื่องของหมวกแต่ละใบ โดยหมวกแต่ละใบก็จะมีแต่ละสี ซึ่งผู้เขียนกล่าวว่าคนเราจะสวมหมวกแต่ละสีในเวลาที่คิดในเรื่องแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
  • White Hat หมวกสีขาว เป็นหมวกที่จะใช้สวมเวลาที่เราคิดด้านตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล เพราะสีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
  • Red Hat หมวกสีแดง เป็นหมวกที่ใช้สวมเมื่อต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลประกอบ
  • Black Hat หมวกสีดำ ซึ่งเป็นสีแห่งความมืดหม่น การปฏิเสธ การระแวดระวัง เราจะสวมหมวกสีนี้ เมื่อต้องพูดถึงเรื่องปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนข้อด้อย ข้อที่ควรคำนึงถึงต่าง ๆ โดยมีการใช้เหตุผลประกอบ ซึ่งทำให้เรามีความคิดที่รอบคอบมากขึ้น
  • Yellow Hat หมวกสีเหลือง เพราะสีเหลืองเป็นสีแห่งความสว่างสดใส เมื่อสวมหมวกใบนี้ เราจะคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ และการคาดการณ์ในเชิงบวก
  • Green Hat หมวกสีเขียว เป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโต เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราจะคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดถึงสิ่งที่แปลก ๆ ใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
  • Blue Hat หมวกสีน้ำเงิน เป็นสีที่สื่อถึงความสงบ หมวกใบนี้จึงเป็นหมวกที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดระเบียบความคิดและการควบคุมความคิด ซึ่งหมายถึงภาพรวมหรือข้อสรุปนั่นเอง
  และไม่ใช่แค่เพียงแนวคิดเรื่อง Six Thinking Hats นี้จะเหมาะกับองค์กรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ทุกผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และวัฒนธรรม ก็สามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการคิดกับทุกเรื่องราวได้เช่นกัน เพราะมันจะช่วยให้ได้ความคิดที่ชัดเจน ทำให้การสื่อสารถูกต้อง และจะนำมาซึ่งความสำเร็จในทุกสิ่งอย่าง  

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
15 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
15 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
13 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
13 | 06/05/2016
banner
banner