นักลงทุนควรรู้ ! อะไรทำให้แรงงานมีฝีมือขยาด ใน AEC

News
05/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
นักลงทุนควรรู้ ! อะไรทำให้แรงงานมีฝีมือขยาด ใน AEC
banner
การดำเนินกิจกรรมของ AEC มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างกันนั้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง บางคนอาจหวังว่าแรงงานฝีมือกับผู้ประกอบการอาจจะไหลออกข้ามพรมแดนมากขึ้น เพราะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั้นยังเป็นอุปสรรค การไหลออกของแรงงานที่มีฝีมือส่วนใหญ่ มักจะเป็นแรงงานด้านการก่อสร้าง แต่มีการสำรวจพบว่า จาก 9 ใน 10 ของแรงงานข้ามชาติในอาเซียนจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ การไหลออกของแรงงานมีฝีมือจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งนั้น แรงงานควรมีทักษะที่ดี ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะแรงงานในอาเซียนนั้น มีทักษะและการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมาก แม้ว่าจะมีระเบียบแบบแผนของการจัดการใน AEC แล้วก็ตาม เพื่ออนุญาตให้แรงงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพต่าง ๆ มีการเคลื่อนย้ายกันได้ในระดับภูมิภาคมากขึ้น เช่น วิศวกรรม พยาบาล ทันตกรรม และบัญชี แต่กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศที่ยังคงแตกต่างกันนั้น จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ อีกทั้งแรงงานต่างชาติในบางสาขาอาชีพยังมีข้อจำกัด โดยถูกสงวนไว้ให้กับแรงงานที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ศาสตราจารย์ Arnoud De Meyer ประธานของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสิงคโปร์ กล่าวว่า ความแตกต่างในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศใน AEC นั้น จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกัน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
98 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner