สุดคึก ! ค้าขายชายแดนไทย เม็ดเงินสะพัด

News
07/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
สุดคึก ! ค้าขายชายแดนไทย เม็ดเงินสะพัด
banner
ทั้งจากกำลังซื้อที่ขยายตัวต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าจากการเข้าสู่ AEC และสินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ฯลฯ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้นำประเด็นปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ที่ภาคเอกชนในคณะทำงานย่อยด้านการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ที่อยู่ภายใต้คณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ขอให้เร่งพิจารณาแก้ไขมา 3 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. การขอขยายมูลค่าสินค้าอาเซียนนำติดตัว ที่เดินทางเข้าออกตามด่านการค้าชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2. การขอขยายเวลาทำการของด่านการค้าชายแดน และ 3. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ด้านเมียนมาและกัมพูชา ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม รับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้แจ้งถึงกำหนดการประชุมรัฐมนตรีคมนาคม GMS ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งจะนำประเด็นปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าในการประชุมครั้งนี้เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐฯ เร่งช่วยกันแก้ปัญหานี้ต่อเนื่องทั้งระบบ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
99 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner