นักธุรกิจไทย จดทะเบียนธุรกิจ ยอดพุ่ง !

News
16/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
นักธุรกิจไทย จดทะเบียนธุรกิจ ยอดพุ่ง !
banner
คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2559 เพียงเดือนเดียว มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ  6,176 ราย เพิ่มขึ้น 578 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,598 ราย โดยเป็นเดือนแรกของปีนี้ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงเกิน 6,000 ราย และเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ 2 ปี นับจากเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ที่มีจำนวน 5,698 ราย เพิ่มขึ้น 478 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  8 ส่วนทางด้านมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ก่อสร้างอาคารทั่วไป 746 ราย 2. อสังหาริมทรัพย์ 334 ราย 3. ขายส่งเครื่องจักร 167 ราย 4. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 165 ราย และ 5. ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 137 ราย จากการประเมินสถานการณ์การจดทะเบียนทั้งปี 2559 คาดว่า  จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทอยู่ระหว่าง 60,000-65,000 ราย โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับการประมาณเศรษฐกิจของของหน่วยงานภาครัฐ เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 และมีปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมาจากการใช้จ่ายภาคการลงทุนภาครัฐ  และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว  ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนการจัดตั้งธุรกิจในปีนี้  แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การส่งออก การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน และภาวะภัยแล้งด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
112 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner