ปัดฝุ่นร้านโชห่วย สู่แบรนด์ “โมเดลร้านค้าส่งค้าปลีก”

News
21/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ปัดฝุ่นร้านโชห่วย สู่แบรนด์ “โมเดลร้านค้าส่งค้าปลีก”
banner
คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ร้านโชห่วย หรือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นตามตรอกซอกซอย มีจุดแข็งคือ เจ้าของร้านจะผูกพันกับผู้คนที่อยู่อาศัยภายในตรอกซอกซอยนั้น ก็เลยมีความเข้าใจเรื่องความต้องการสินค้าของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตลอดจนร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อจับจ่ายใช้สอย  จะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และได้สินค้าที่เหมือนกับร้านค้าอื่น ๆ นับเป็นการดีต่อการสร้างฐานที่มั่นลูกค้าในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง แต่ขณะเดียวกัน จุดอ่อนของร้านโชห่วยที่เป็นเหมือนกันทั่วประเทศก็คือ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงผุดไอเดียสร้าง “โมเดลร้านโชห่วยต้นแบบ” หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ” ขึ้น เพื่อวางรากฐานการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ  โดยเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ข้อดีนี้ถือเป็นการยกระดับธุรกิจให้มีความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประสบความสำเร็จแล้ว จำนวน 115 ร้านค้า 417 สาขา ครอบคลุม 65 จังหวัด เจ้าของร้านโชห่วย หรือผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกไทยท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5986 หรือโทร.สายด่วน 1570 และสามารถคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dbd.go.th

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
96 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
65 | 25/04/2016
banner
banner