เฮ ! ลั่นออฟฟิศ เงินเดือนต่ำกว่า 2.6 หมื่น ไม่ต้องเสียภาษี

News
22/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
เฮ ! ลั่นออฟฟิศ เงินเดือนต่ำกว่า 2.6 หมื่น ไม่ต้องเสียภาษี
banner
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดเผยเช่นกันว่า โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีผลทำให้กลุ่มคนรวยที่เคยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 35 มีภาระภาษีโดยรวมลดเหลือเพียงร้อยละ 29 เนื่องจากช่วงเงินได้แบบใหม่นั้น จากเดิมเงินได้สุทธิมากกว่า 4 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 แต่ที่ปรับใหม่คือ จากเงินได้ 4 ล้านบาทนั้น มาเป็นเงินได้มากกว่า 5 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 ส่วนเงินได้ 2-4 ล้านบาท แต่เดิมจะต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 30 เปลี่ยนใหม่มาเป็นเงินได้ 2-5 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 นอกจากนี้ มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สุทธิ 1-3 แสนบาท จะต้องเสียภาษีร้อยละ 5 รายได้มากกว่า 3-5 แสนบาท เสียภาษีร้อยละ 10 รายได้มากกว่า 5-7.5 แสน เสียภาษีร้อยละ 15 รายได้มากกว่า 7.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 20 และรายได้มากกว่า 1-2 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 25 การปรับช่วงเงินได้ดังกล่าว จะทำให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เคยเสียภาษีในอัตราสูงสุด จะเสียภาษีลดลงในภาพรวม จากการคำนวณภาษีเงินได้ ทำเป็นช่วงตามขั้นบันได ดังนั้น เมื่อมีการปรับช่วงรายได้ใหม่ การเสียภาษีของคนที่เคยเสียไปในอัตราร้อยละ 35 จะเหลือเพียงร้อยละ 29 ซึ่งใกล้เคียงกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีภาระภาษี รวมเงินปันผลที่อยู่ระดับร้อยละ 28 การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้  ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จากร้อยละ 40 ไม่เกิน 6 หมื่นบาทนั้น ปรับใหม่เป็นร้อยละ 50 ไม่เกิน 1 แสนบาท และเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัว จาก 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท รวมถึงเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร จาก 1.5-1.7 หมื่นบาท เป็น 3 หมื่นบาท และไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่จากเดิมจำกัดจำนวนบุตรไว้เพียง 3 คน ดังนั้น ตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ จะทำให้มนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้ต่อเดือนตั้งแต่ 2.6 หมื่นบาทขึ้นไป จะต้องเป็นผู้เสียภาษี ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่การเสียภาษีจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป ข่าวดีนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2560 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
112 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner