จดทะเบียนพาณิชย์ ดีอย่างไร

Business Tips
22/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
จดทะเบียนพาณิชย์ ดีอย่างไร
banner
การ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ เป็นเอกสารที่ขาดไม่ได้สำหรับการขอกู้เงินกับธนาคาร โดยผู้ประกอบการที่มีกิจการยอดขายตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าเพื่อขายมากกว่า 500 บาท ดังนี้ 1.   กลุ่มของผู้ประกอบการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 2.   นายหน้าหรือตัวแทนค้าที่มียอดขายวันละตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 3.   ผู้ประกอบสินค้าหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มียอดขายตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าวันละตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 4.   ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท 5.   ตัวแทนซื้อขายที่ดิน 6.   การให้กู้ยืมเงิน 7.   การรับแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศการซื้อขายตั๋วเงิน ธนาคาร 8.   โรงรับจำนำ 9.   โรงแรม 10.   ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 11.   ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 12.   ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 13.   บริการอินเทอร์เน็ต 14.   ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 15.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 16.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 17.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 18.   การให้บริการตู้เพลง 19.   โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง 20.   การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง และถ้าเป็นนิติบุคคลทุกประเภท หากประกอบธุรกิจตั้งแต่ข้อ 10-20 ก็เข้าข่ายไปจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับในกรณีของผู้ประกอบการถือพาสปอร์ตต่างด้าว แต่ที่มีสาขาในไทยต้องตรวจสอบด้วยว่าได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมทางพาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นมี อาทิ ร้านค้าแผงลอย กิจการพาณิชย์ของหน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กิจการพาณิชย์เพื่อการบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ถ้าผู้ประกอบการมีทะเบียนพาณิชย์ก็สร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หรือฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทร. 0-2224- 1916, 0-2225-1945 หรือwww.bangkok.go.th/finance ในส่วนของภูมิภาคสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547- 4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด

อนึ่ง การ จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นกฎหมายหากไม่ทำตามจะมีบทลงโทษ การจดทะเบียนก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก อีกทั้ง ยังมีความสะดวกมากขึ้น ที่สำคัญสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการขนาดเล็กอีกด้วย

ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

การรุกคืบของกลุ่มลงทุนจีนในภูมิภาคอาเซียน Business Tips

การรุกคืบของกลุ่มลงทุนจีนในภูมิภาคอาเซียน

การลงทุนจีนในภูมิภาค อาเซียน รัฐบาลในหลายประเทศ มีความห่วงกังวลว่า นี่เป็นการล่าอาณานิคมแบบใหม่ ที่ประเทศยากจนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่ร่ำรวยกว่าได...
152 | 06/03/2017
ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไร คุณสามารถเอาชนะได้ด้วย 5 วิธีนี้ Business Tips

ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไร คุณสามารถเอาชนะได้ด้วย 5 วิธีนี้

1.   จดเป้าหมายที่มีให้มองเห็นได้ง่ายๆ เวลาคุณจดหรือเขียนเป้าหมายลงไปบนอะไรสักอย่างที่มองเห็นได้ง่าย  ๆ จะทำให้คุณไม่ลืม คุณจะนึกถึงสิ่งนี้อยู่ตลอด...
79 | 29/06/2016
5 พฤติกรรม ที่ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จสักที Business Tips

5 พฤติกรรม ที่ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จสักที

ซึ่งถ้าหากเรารู้ตัวก่อนว่า พฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราล้มเหลว หรือไม่ประสบความสำเร็จ เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยง  และทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมได้แน่นอน 1...
78 | 01/07/2016
banner
banner