ก.วิทย์ ผนึกกำลังรัฐ เอกชน ร่วม 11 หน่วยงาน จัดงาน Startup Thailand 2016

News
23/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
ก.วิทย์ ผนึกกำลังรัฐ เอกชน ร่วม 11 หน่วยงาน จัดงาน Startup Thailand 2016
banner
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรัฐบาลและเจ้าภาพหลักในการจัดงาน Startup Thailand 2016 ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำไทยก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางฐานนวัตกรรมของอาเซียน  โดยจำนวนธุรกิจ Startup ในประเทศไทยมีประมาณ 1,000 - 2,500 ราย และจะเร่งผลักดันให้เกิดการขยายฐานเศรษฐกิจ และกระจายตัวให้มากที่สุดโดยธุรกิจ Startup จะไม่รวมตัวกันเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายและวางแผนจะทำเขต Startup หรือ Startup District ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ” ด้าน ดร.อุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงไอซีที ชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจ Startup เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผนวกกับกระทรวงไอซีที มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ไปต่อยอดกับธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้ “สำหรับหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป” ดร.อุตตม กล่าว นอกจากนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน Startup ให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบยั่งยืน สำหรับ Startup นั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำ กล้าลองผิดถูก อาจจะไม่มีทุน แต่มีไอเดียดี และต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขนาดของธุรกิจไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต และหนึ่งในความพยายามของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน คือการยกเลิกกลไกการทำงานแบบเก่ามาอยู่บนโมเดลใหม่ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้เข้ามาร่วมมือกับการขับเคลื่อน  โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาด นอกจากนั้นคือ การมองกฎหมายฉบับใหม่ที่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้เพียงคนเดียว เพื่อตอบโจทย์บริษัท รวมถึงปลดล็อกเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ในขณะนี้ BOI กำลังอยู่ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน โดยในนามบุคคลคนเดียวที่มีไอเดีย ก็สามารถรับการส่งเสริมจาก BOI ได้เช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่ Startup เข้าระบบมากขึ้น โอกาสในการเกิดการร่วมทุนต่าง ๆ ก็จะมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเราต้องทำให้อุตสาหกรรมนี้เกิดความมั่นใจ นักลงทุนถึงอยากเข้ามาลงทุน โดยอาจมีเรื่องมาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentives) หรือมีหลักประกันอะไรต่าง ๆ ให้กับผู้ลงทุนให้เกิดความมั่นใจที่จะลงทุน ทั้งนี้ ทางรัฐบาลยังร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึง คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน Startup ไทยอย่างจริงจัง อีกทั้งคณะรัฐมนตรีร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติชุดเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน Startup  ไทยอีกด้วย งาน Startup Thailand Expo 2016จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน- 1 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner