ค้าส่งค้าปลีกไทย ฮอต ! คาดกระตุ้นการค้าไทย-มาเลเซีย ทะลุหมื่นล้าน

News
24/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 21 คน
ค้าส่งค้าปลีกไทย ฮอต ! คาดกระตุ้นการค้าไทย-มาเลเซีย ทะลุหมื่นล้าน
banner
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่าง สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กับ สมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย (Persatuan Pemborong Malaysia : PPM) โดยวาระการประชุมที่สำคัญจะเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การประชุมในครั้งนั้นนำโดย Mr.Dato’ Lim Seng Kok นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย และ นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย  โดยจะนำสมาชิกแกนนำของสมาคมฯ ฝ่ายละ 20 ราย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการค้าส่ง-ปลีกของไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ ลู่ทาง และวางแนวทางการค้าของทั้งสองประเทศ ผลการประชุมที่ได้รับ จะสามารถนำมากำหนดทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนธุรกิจค้าส่ง-ปลีกของประเทศไทยและมาเลเซียในอนาคต หากผลการประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งสองประเทศมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเจรจาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้การค้าชายแดน ระหว่างไทยและมาเลเซีย เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าสูงขึ้นทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
113 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
71 | 25/04/2016
banner
banner