รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน

AEC Center
25/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 11 คน
รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน
banner
อินโดนีเซียมีมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้า อินโดนีเซียกำหนดให้สินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายภายในประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า นั่นคือ Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า โอกาสทางการค้าและปัญหาที่ต้องรับมือ ตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรที่มีราว 240 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในอาเซียน โดยประชากรที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดราว 20–30 ล้านคน ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมากและนิยมบริโภคสินค้ามีคุณภาพ สำหรับสินค้าไทยจัดอยู่ในสินค้ามีคุณภาพสูง และได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าจากจีน นอกจากนี้อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ รวมถึงจำนวนแรงงานที่ค่อนข้างสูงและค่าแรงต่ำอีกด้วย จากจำนวนประชากรที่มีมากทำให้อินโดนีเซียมีความต้องการสินค้าและบริการสูง ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าสินค้า ด้านรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ ที่สำคัญอินโดนีเซียอยู่ในระหว่างที่ต้องการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชากรจะมีจำนวนมาก แต่จำนวนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียมีฐานะยากจน โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส รัฐบาลยังมีการคอรัปชั่น โดยปัจจุบันจากการจัดอันดับโดย World Corruption Index ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในลำดับที่ 110 จาก 178 ทั่วโลกในปี 2010 รวมถึงระบบข้าราชการที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน ซับซ้อน  ขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนานการ และมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญอย่างอินโดนีเซียมีการกำหนดมาตรการทางการค้า ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามนำเข้า การขอใบอนุญาตการนำเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดสินค้าราคาถูก อาจต้องเจอกับคู่แข่งทางการค้าที่แข็งแกร่งอย่าง จีน เวียดนาม และอินเดีย ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 อินโดนีเซีย sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา AEC Center

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน AEC Investment Clinic : Cambodia ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนาม ลาว และอิน...
18 | 28/05/2016
เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี AEC Center

เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี

นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหลายภาคส่วนหนุน Trade Facilitation เพื่อยกระดับการค้า และแนวโน้มการน...
12 | 24/04/2016
รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน AEC Center

รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน

อินโดนีเซียมีมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้า อินโดนีเซียกำหนดให้สินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายภายในประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ...
11 | 25/04/2016
banner
banner