เนื้อหอมขีดสุด ฮ่องกงจ่อลงทุนอาเซียน

AEC Center
25/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 8 คน
เนื้อหอมขีดสุด ฮ่องกงจ่อลงทุนอาเซียน
banner
ฮ่องกงเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ลำดับที่สองของอาเซียน และยังมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จากที่ผ่านมาฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน ซึ่งทั้งจีนและฮ่องกงได้มีการกำหนดให้อาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้น ๆ ผ่านยุทธศาสตร์แห่งการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลภายใต้นโยบาย One Belt One Road และแผนความช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุน Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 13 ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559–2564 นอกจากนี้ ฮ่องกงได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 13 มาปรับใช้นโยบายแผนฯ 3  ปีของฮ่องกง จากการที่การค้าและการลงทุนระดับมหาศาลกำลังรุกคืบเข้ามายังอาเซียน ทำให้ไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานฝ่ายอาเซียนสำหรับการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง จำเป็นต้องเตรียมรับมือและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น การค้าระหว่างอาเซียนและฮ่องกงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการค้าระหว่างฮ่องกงกับจีน ในช่วงที่ 2552-2557 เติบโตที่ร้อยละ 9.6 และ10.1 ซึ่งสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตมากที่สุด ในขณะที่ฮ่องกงกับประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เท่านั้น สำหรับสินค้าที่ฮ่องกงนำเข้าและส่งออกกับอาเซียนนั้น จะอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบเครื่องจักร ในส่วนของการใช้สิทธิพิเศษฮ่องกงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่จีนทำไว้กับอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่ง การเงิน การกระจายสินค้าระหว่างทั้งสองภูมิภาค จนทำให้มูลค่าของการค้าด้านบริการ (Trade in Services) ระหว่างฮ่องกงและอาเซียนสูงขึ้นกว่า 16.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านี้ฮ่องกงได้ย้ายฐานการผลิตจากเดิมที่เคยอยู่ที่ประเทศจีนมาที่อาเซียน จากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ FTA ระหว่างอาเซียนและฮ่องกงที่คาดว่าจะสำเร็จในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่าง CLMV (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ปัจจุบันฮ่องกงเป็นตลาดหลักสำคัญในการส่งออกข้าวของไทย ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียว และข้าวขาว นอกจากนี้ไทยขอให้ฮ่องกงให้ความช่วยเหลือในการรับรองเรื่องการขนถ่ายลำเรือที่ส่งสินค้าจากไทยผ่านฮ่องกงไปยังประเทศจีน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ส่งออกไทยมากขึ้น อีกทั้งฮ่องกงมีการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ สูง ทำให้ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีตลาดเป็นเสรี โดยสินค้าไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ฮ่องกงกำหนด เช่น ผักและผลไม้ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังถือว่าฮ่องกงเป็นคู่ค้า แหล่งกระจายสินค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะจุดแข็งด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า และเทคโนโลยีที่ดีของไทย จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากฮ่องกงได้ไม่น้อย แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV จะได้เปรียบในเรื่องของค่าจ้างแรงงานและพื้นที่ ขณะที่เทคโนโลยีและทุนจากต่างชาติจะสามารถใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นฐานการผลิต ส่วนประเทศไทยจะได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และทักษะแรงงานที่มีฝีมือ ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 BBL_SME-Go-Inter2_เมษายน-2559_V4 sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา AEC Center

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน AEC Investment Clinic : Cambodia ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนาม ลาว และอิน...
19 | 28/05/2016
เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี AEC Center

เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี

นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหลายภาคส่วนหนุน Trade Facilitation เพื่อยกระดับการค้า และแนวโน้มการน...
15 | 24/04/2016
ส่องพฤติกรรมการค้าเวียดนาม AEC Center

ส่องพฤติกรรมการค้าเวียดนาม

เมื่อดูที่พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเวียดนาม สังเกตได้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ยาวติดทะเลระยะทาง 3,300 กิโลเมตร และพฤติกรรมการบริโภคตั้งแต่ตอนบนจรดตอนใ...
12 | 27/04/2016
banner
banner