ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

News
25/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 71 คน
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC
banner
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเนินโครงการปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เริ่มดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งภาคสินค้าและธุรกิจบริการและสร้างความเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกในลักษณะเจาะลึกรายเมือง ด้วยการพัฒนาตลาดทั้งในแบบตลาดเดิมและรูปแบบอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งขยายบทบาทการดำเนินการของสำนักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ให้ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนการค้าและประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยกรมมี 5 โครงการย่อยที่ต้องดำเนินการคือ 1.เจาะลึกตลาด CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เปรียบเสมือนเป็นตลาดย่อยจากไทยด้วยการจัดงาน Top Thai Brands ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่มีแบรนด์ของตัวเองให้มีช่องทางส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ 2.ยกระดับผู้ประกอบการไทยด้วยการสร้างแบรนด์และการใช้นวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มของสินค้า เน้นกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับ อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ ด้านบริการเน้นการรับจัดงานบริการด้านโฆษณา และด้านบันเทิงเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น 3.ดำเนินโครงการเจาะตลาดออนไลน์สู่สากลด้วยอีคอมเมิร์ซของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีผ่านตลาดออนไลน์เช่น Thaitrade.com เพื่อให้สินค้าไทยไปยังตลาดโลก TopThaiBrands.com เพื่อเป็นเวทีในการสร้างส่งเสริมตราสินค้าไทยสู่สากล มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2563 สร้างมูลค่าการค้าออนไลน์ 10,000 ล้านบาท 4.โครงการปฏิรูปธุรกิจบริการสู่การค้าระหว่างประเทศเชิงรุก ควบคู่กับการส่งออกสินค้าซึ่งปัจจุบันภาคบริการมีสัดส่วนเพียง 52% ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) จ้างงาน 49% ของการจ้างงานรวมโดยจะผลักดันธุรกิจบริการใน 6 กลุ่มเป้าหมาย และ 5.ปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
113 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
71 | 25/04/2016
banner
banner