เกษตรกรยิ้ม ส่งออกสินค้าเกษตร เป็นธรรมมากขึ้น

News
27/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 33 คน
เกษตรกรยิ้ม ส่งออกสินค้าเกษตร เป็นธรรมมากขึ้น
banner
นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ไทยเราเข้าสู่ AEC แล้ว ทำให้ภาษีส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายรายการลดลงเหลือร้อยละ 0 อีกทั้งผลจากการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 ซึ่งมีสมาชิก 164 ประเทศ มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร จะช่วยให้การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และนี่จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทย จะมีอนาคตสดใสในการส่งออกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในอดีต WTO เคยมีกฎให้ประเทศสมาชิก อุดหนุนการส่งออกได้ไม่เกินจำนวนที่แจ้งผูกพันไว้ แต่เมื่อมีการยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกนี้ กฎนี้ก็สิ้นสภาพไป ทำให้ผู้ส่งออกทุกประเทศสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเป็นธรรม การยกเลิกกฎดังกล่าวนี้ ยังจะส่งผลดีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แห่กันเข้ามาในไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มหานครหลวงอย่างกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เพราะมีความชื่นชอบสินค้าเกษตรอย่างผลไม้ไทย และอาหารไทยมาก ทำให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรมีมากขึ้นตามไปด้วย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป โดยให้การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
112 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner