ทีมวิศวะ ม.กรุงเทพ รุกหนัก พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล

Innovation Room
28/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 23 คน
ทีมวิศวะ ม.กรุงเทพ รุกหนัก พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
banner
รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ และ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เร่งพัฒนานวัตกรรมชุดทดลองการสื่อสารแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวไกล โดย ดร.ปกรณ์ จะเล่าถึงไอเดียนวัตกรรมชิ้นนี้ว่า “ชุดทดลองนี้ได้รับแรงจูงใจมาจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ระบบสื่อสารแบบดิจิทัลในการศึกษา อีกทั้งยังไม่มีคนผลิตได้ดีพอในประเทศ แต่ถ้าซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาจากต่างประเทศนั้นราคาค่อนข้างแพง เลยทำให้นักเรียนนักศึกษาหลายคนต้องหาความรู้จากตำรา และโปรแกรมจำลองผลการทดลอง แต่ไม่มีโอกาสได้ทดลองในระบบจริง ๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการเรียนรู้ไป” “ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์ชุดทดลองส่งบิตข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้กำหนดบิตข้อมูลที่ถูกส่งผ่านสื่อกลางจากตัวส่งไปยังตัวรับ และสังเกตผลกระทบของบิตข้อมูลต่อรูปสัญญาณได้อย่างทันที ซึ่งการพัฒนาชุดทดลองดังกล่าวใช้ระบบที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ จึงทำให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละการทดลองได้ โดยผู้ใช้สามารถต่อชุดทดลองเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และใช้โปรแกรมกำหนดหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ก่อนเริ่มทำการทดลอง” ดร.ปกรณ์ เล่าต่อว่า “ทุนวิจัยและพัฒนาชุดทดลองดังกล่าว เพื่อสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานแบบดิจิทัล ได้รับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประมาณ 1.2 ล้านบาท สำหรับการนำนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยนั้นมีแน่นอน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ซึ่งตอนนี้หลายสถาบันการศึกษาได้สั่งซื้อไปใช้งานแล้ว” “อีกทั้งนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลได้ลองนำไปใช้จริงเมื่อปี 2557-2558 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งได้นำไปใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา อาจารย์  และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งจากความคิดเห็นของทุกคนที่ได้นำไปใช้จริงพบว่า ชุดทดลองสามารถเพิ่มความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสื่อสารแบบดิจิทัลได้เป็นอย่างดี” นอกจากนี้ รศ.ดร.ภูมิพัฒ ได้เล่าเสริมถึงจุดเด่นของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลว่า 1. ใช้งานง่าย เห็นภาพการทดลองได้ชัดเจนทุกขั้นตอนของระบบสื่อสาร เหมาะกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล 2. ระบบสร้างสัญญาณจริง รับ-ส่งสัญญาณผ่านช่องสัญญาณจริง ไม่ได้เป็นการจำลองสัญญาณ 3. การใช้งานมีความสามารถเทียบเท่ากับระบบที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า “ผลการตอบรับของนวัตกรรมนี้ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อย ๆ โดย สวก. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ ชุดทดลองส่งบิตข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารแบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 แล้ว” รศ.ดร.ภูมิพัฒ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทาง กสทช. ได้จัดโปรเจ็คสร้างนิทรรศการด้านดิจิทัล โดยเราจะเป็นผู้สาธิตนวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายในงานด้วย สถานที่จัดงานอยู่ที่ จตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ ปลายเดือนกันยายน 2559 นี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โทร. 02-902-0299 ต่อ 2620 E-mail :[email protected] และ [email protected] BBL_SME-In-Focus2_เมษายน-2559_V2 (1)

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

นศ.ไทย ม.เทคโนโลยีลาดกระบัง ต่อยอดเศษผ้ายีนส์ mc สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ Innovation Room

นศ.ไทย ม.เทคโนโลยีลาดกระบัง ต่อยอดเศษผ้ายีนส์ mc สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณศาศวัต แสงชัยอรุณ (จูเนียร์) นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าว่า “นวัตกรรมเศษเหล...
78 | 11/07/2016
“ดร.ดี” ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดอัตราเสี่ยงโรคในช่องปาก Innovation Room

“ดร.ดี” ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดอัตราเสี่ยงโรคในช่องปาก

โรคในช่องปากเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน สาเหตุมาจากน้ำตาลที่อยู่ในน้ำลายมีปริมาณสูงตามน้ำตาลที่อยู่ในเลือด จุลินทรีย์ที่อยู่ภายในช่องปากจะ...
63 | 21/06/2016
นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย Innovation Room

นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย

คุณพรรณี มุลน้อยสุ (นิก) นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล่าว่า “กระเป๋าสตรีจากผ้าย้อมครามเป็นโ...
45 | 16/06/2016
banner
banner