BOI โรดโชว์ ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทย

News
28/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 42 คน
BOI โรดโชว์ ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทย
banner
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า จากการที่ได้เดินทางไปโรดโชว์การลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19–23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมที่เน้นเข้าถึงกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ที่ BOI ต้องการชักชวนให้เข้ามาลงทุนในไทย BOI ยังได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น (Japan Robot Association) โดยมีนักลงทุนจาก 16 บริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม และได้รับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนคลัสเตอร์ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทยด้วย การเดินทางไปโรดโชว์ครั้งนี้ พบว่า นักลงทุนในจังหวัดโทยาม่ามีการลงทุนทั้งสิ้น 62 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  โดยจังหวัดโทยาม่ามีความโดดเด่นทั้งอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดโทยาม่า คาดว่า จะมีนักลงทุนจากโทยาม่าไปลงทุนในไทยอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ BOI ยังได้พบปะหารือกับบริษัทชั้นนำอีก 6 บริษัท ในกลุ่มผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งพบว่าทุกบริษัทมีความพร้อมที่จะลงทุน หรือขยายการลงทุนในไทย ทั้งการผลิตและการตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters : IHQ) ขณะที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2559 นี้ BOI มีแผนจะจัดกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนในประเทศเป้าหมายอีก 4 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เยอรมนี อินเดีย และจีน โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะชักชวนให้เข้ามาลงทุนในไทย คือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการสื่อสาร ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี สำนักงานใหญ่ข้ามชาติ (IHQ) และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และยา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
156 | 03/05/2019
banner
banner