ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรดทราบ ! รีบไปขอรับใบอนุญาต

News
29/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรดทราบ ! รีบไปขอรับใบอนุญาต
banner
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 โดยให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 (วันที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับ) ให้รีบมาติดต่อได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และศูนย์หรือหน่วยบริหารจัดการด้านการประมง ในเขตพื้นที่ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อยื่นคำขอตามแบบแสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และหน่วยงานกรมประมงจะออกใบรับคำขอให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ สามารถมายื่นคำขอรับใบอนุญาต ได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-11 พฤษภาคม 2559 ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ คือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน การออกประกาศครั้งนี้ เป็นมาตรการเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ มีความผิดในระหว่างที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งการเพาะเลี้ยงฯ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติฯ ซึ่งหมายถึงที่จับสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลด้วย การลงนามในประกาศกรมประมงดังกล่าวนั้น มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
111 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner