สตูลสุดคึก พัฒนาจังหวัด ต้อนรับ AEC

News
02/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
สตูลสุดคึก พัฒนาจังหวัด ต้อนรับ AEC
banner
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ทางจังหวัดได้จัดเตรียมต้อนรับ AEC และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียเข้าด้วยกัน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับ AEC นั้น จ.สตูล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเส้นทางใหม่ ที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย พัฒนาเพื่อการค้าการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับไกด์ทัวร์ด้วย ที่ทางจังหวัดยังได้เร่งผลักดัน ให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทยและมาเลเซียนั้น เพราะด่านการค้าชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล อยู่ห่างจากปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เพียง 25 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่ง จ.สงขลา ก็เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟ จากวังประจันไปยังปาดังเบซาร์ เพื่อส่งออกสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่มาเลเซีย นอกจากนี้ จ.สตูล ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อ ทั้งป่า ภูเขา และทะเล เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีศักยภาพที่ดีสำหรับการค้าข้ามพรมแดนกับมาเลเซีย จ.สตูล ยังได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ด้วยว่า "เป็นเมืองชั้นนำของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข”  ด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
99 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner