SME Spring Up โครงการยักษ์ ชูศักยภาพ SME ไทย

News
03/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 77 คน
SME Spring Up โครงการยักษ์ ชูศักยภาพ SME ไทย
banner
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการเอสเอ็มอี สปริง อัพ  (SME  Spring Up)  ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม หรือ Springboard ของกระทรวงฯ ถือเป็นโครงการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมแก่ SME ไทย เป็นหลักสูตรการอบรมระดับสูง ที่รวบรวมผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และอีกมากมาย ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการเอสเอ็มอี สปริง อัพ (SME  Spring Up) นี้ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับ SME อย่างเร่งด่วน โดยเตรียมจัดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ SME อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้งบประมาณราว 10 ล้านบาทต่อครั้ง ในเบื้องต้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีความพร้อมจำนวน 100 ราย เข้าร่วมอบรมช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 และอีกช่วงหนึ่งจะเป็นปลายปี เข้าร่วมอบรมอีก 100 ราย รวมทั้งปี 200 ราย โดยหลักสูตรที่อบรมมี 4 หมวด ได้แก่ หลักสูตรนโยบายของรัฐกับการส่งเสริม SME หลักสูตร SME กับการต่อยอดมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ประกอบการเชิงประจักษ์ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-202-4414-17 หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่  www.dip.go.th

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
156 | 03/05/2019
banner
banner