เจาะโอกาส อุปสรรค การค้าการลงทุนในอาร์เจนตินา

โอกาสในต่างแดน
04/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
เจาะโอกาส อุปสรรค การค้าการลงทุนในอาร์เจนตินา
banner
เมืองหลวงของอาร์เจนตินาคือ กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Capital Federal) เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การเงิน และบริษัทข้ามชาติ (MNCs)  ธุรกิจด้านการบันเทิง บริการ และการโฆษณา เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ทั้งทางรถ เรือ และราง   เป็นต้น  และบริเวณรอบ ๆ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ เมืองท่าที่สำคัญ คอร์โดบา      ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจการค้า เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดีเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ โรซาริโอ      ศูนย์กลางด้านการเกษตรกรรม/การค้าระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร้อยละ 80 ส่งออกจากท่าเรือ (inland ports) ของเมืองนี้  เช่น ถั่วเหลือง ธัญพืช ข้าวโพด น้ำตาล เป็นต้น เมนโดซา      ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว แหล่งการทำเกษตรเพาะปลูกองุ่นและศูนย์กลางการผลิตไวน์  ในปัจจุบันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางบกข้ามเทือกเขาแอนดิส ซึ่งยังไม่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่างอาร์เจนตินากับชิลี ด้านสินค้าเกษตรที่สำคัญของอาร์เจนตินา คือ ถั่วเหลือง (อันดับ 3 ของโลก น้ำมันถั่วเหลืองอันดับ 1) ข้าวโพด (อันดับ 2 โลก)  สินค้าเกษตรกลุ่มส้มมะนาว และน้ำผึ้ง (อันดับ 1 ของโลก)  ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี เมล็ดทานตะวัน น้ำตาล เป็นต้น  นอกจากสินค้าเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าส่งออกอื่น ๆ ที่สำคัญของอาร์เจนตินาอีกด้วย ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ยานยนต์ เคมีภัณฑ์  วัสดุ/การก่อสร้าง  ปุ๋ย เคมี ทองคำ (ร้อยละ 80 ส่งออกไปยังสวิสเซอร์แลนด์)  โปแตสเซียม  ลิเทียม หินน้ำมัน (ติดระดับโลก)  เป็นต้น สำหรับกลุ่มอัญมณี ได้แก่ โรโดโคไซท์ ซึ่งเป็นหินสีชมพู (คล้ายทับทิม/พลอยไทย) มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร ใช้สำหรับทำเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านชั้นสูง นอกจากกลุ่มสินค้าข้างต้นแล้ว อาร์เจนตินายังเป็นประเทศที่มีการทำปศุสัตว์ ด้านฟาร์มวัว เนื้อ นม และม้าขนาดใหญ่ มีการเลี้ยงวัวมากกว่า 40 ล้านตัว มีการส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์ โดยเนื้อสเต็กคุณภาพสูงส่วนใหญ่ส่งออกไปเยอรมัน ภายใต้ฮิลตันโควตาของ EU  (อาร์เจนตินาเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ด้านเนื้อสเต็ก-สถิติกินเนสฯ) การค้ากับประเทศไทย ไทยเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 1 จาก ASEAN ของอาร์เจนตินา  โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 16 มายังตลาดอาร์เจนตินา  และเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากอาร์เจนตินามากในอันดับที่ 31  โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าอาร์เจนตินาในช่วงปี 2012 ประมาณ 302.28 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งแนวโน้มการค้าระหว่างสองประเทศ ได้ขยายตัวมาโดยตลอด ทั้งการนำเข้า-ส่งออก เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัวในช่วงตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2009 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรสขึ้นเป็นครั้งแรก   คาดว่าอาร์เจนตินาจะนำเข้าสินค้าจากไทยตลอดปีนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกจากไทย ไทยส่งออกสินค้าไปยังอาร์เจนตินาในปี 2012 มากถึง  948.28  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ  32.38 โดยการส่งออกในรอบครึ่งแรกปี 2013 ช่วง 4 เดือนแรก มีมูลค่า 360.62 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 27.84   สินค้าส่งออกจากไทยมายังอาร์เจนตินาที่สำคัญ คือ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานยนต์(กระบะ) และชิ้นส่วน เครื่องรับโทรทัศน์/วิทยุ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลแปรรูป (ทูน่ากระป๋อง) ผลิตภัณฑ์เหล็ก Propylene เฟอร์นิเจอร์ แผงวงจร เป็นต้น ภาคธุรกิจที่น่าลงทุน อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรมด้านการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปอาหาร/การเกษตร วัสดุก่อสร้าง  อัญมณีและเครื่องประดับ  การสำรวจขุดเจาะน้ำมัน  ปิโตรเคมีทำเหมืองแร่  เป็นต้น ภาคบริการ   โรงแรม ท่องเที่ยว ภัตตาคาร สปา/นวดไทย อู่ซ่อมรถ เป็นต้น สินค้าส่งออกไทย   ยางพารา คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น  เครื่องซักผ้า/ซักแห้ง และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจในอาร์เจนตินาว่า อาร์เจนตินานั้นมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรม ค่าเงินมีแนวโน้มอ่อนค่า ทำให้การนำเข้ามีต้นทุนสูง ระยะทางระหว่างประเทศไทยและอาร์เจนตินาค่อนข้างไกล ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ในส่วนของภาษานั้นใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก และมีปัญหาด้านเงินเฟ้อ รวมถึงสินค้าไทยยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสินค้าไทยมีราคาสูงกว่าจีน โดยจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในอาร์เจนตินา เนื่องจากมีการลงทุนในประเทศดังกล่าวมาอย่างยาวนาน ทำให้สินค้าของทั้งสามประเทศเป็นที่รู้จักมากกว่าของไทย ทั้งนี้ ด้านโอกาสสำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ข้อมูลจากกรมส่งเสริมฯ ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนของตลาดผู้บริโภคนั้นใกล้เคียงกับชาวไทยอย่างมาก ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการใช้จ่ายสูงขึ้น อีกทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติยังอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์ เช่น เหล็ก ถ่านหิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ ธัญพืช และประมง Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333 BBL_SME-Go-Inter3_เมษายน-2559_V4 sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

พลิกวิกฤตคนสูงวัยล้นแดนปลาดิบ ตลาด Active Senior ยุ่นบูมฉุดไม่อยู่ โอกาสในต่างแดน

พลิกวิกฤตคนสูงวัยล้นแดนปลาดิบ ตลาด Active Senior ยุ่นบูมฉุดไม่อยู่

เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่แทนที่จะสร้างปัญหา กลับกลายเป็นสร้างโอกาสให้ธุรกิจภาคเอกชนกว่า 600 บริษัท เข้...
27 | 26/05/2016
นักลงทุนไทยห้ามพลาด ! เกาะเทรนด์ตลาดสีม่วง LGBT ในแคนาดา โอกาสในต่างแดน

นักลงทุนไทยห้ามพลาด ! เกาะเทรนด์ตลาดสีม่วง LGBT ในแคนาดา

กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ฯลฯ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered หรือ LGBT) ในภูมิภาคอเม...
23 | 11/06/2016
Sneakers แรงต่อเนื่อง Adidas เล็งเมืองฟ้าขาวตั้งฐานการผลิต โอกาสในต่างแดน

Sneakers แรงต่อเนื่อง Adidas เล็งเมืองฟ้าขาวตั้งฐานการผลิต

สำหรับแบรนด์กีฬาชื่อดังระดับโลกอย่าง Adidas เมื่อ 24 ปีก่อน ได้จับมือลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท Vulcabras Azaleia เพื่อบริหารจัดการ การผลิต  และจำหน่ายเค...
15 | 13/06/2016
banner
banner