ก.พาณิชย์ เสริมศักยภาพ SME ด้วย MOC Biz Club

News
04/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 25 คน
ก.พาณิชย์ เสริมศักยภาพ SME ด้วย MOC Biz Club
banner
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หามาตรการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SME ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อตลาดในปัจจุบัน กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 7 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมสมาชิกทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี ตาก อุดรธานี เชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพระนครศรีอยุธยา โดยผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ได้มีช่องทางนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ สร้างโอกาส เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคล ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-4445 หรือ สายด่วน 1570 การติดเขี้ยวเล็บให้ SME ท้องถิ่นไทยในครั้งนี้ นอกจากจะเสริมศักยภาพให้ SME ท้องถิ่นไทยในแต่ละราย เพื่อให้อยู่รอด และดำเนินธุรกิจต่อไปได้แล้ว แต่ยังจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner