ก.เกษตรฯ หนุนจับคู่ธุรกิจ ขับเคลื่อนกลุ่มสัตว์น้ำ

News
05/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 14 คน
ก.เกษตรฯ หนุนจับคู่ธุรกิจ ขับเคลื่อนกลุ่มสัตว์น้ำ
banner
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 12 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นคณะย่อยในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ได้ร่วมกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 12 สหกรณ์ 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ประเภทสินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว และปลานิล มีสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการนำร่อง 185 คน พื้นที่ 4,858 ไร่ ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปยังกลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามตามนโยบายการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชารัฐ และให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้น กรมฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรประมงต่อไป

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
96 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
65 | 25/04/2016
banner
banner