First, Break All The Rules “What The World’s Greatest Manager Do Differently”

หนังสือที่ชื่นชอบ
07/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 11 คน
First, Break All The Rules “What The World’s Greatest Manager Do Differently”
banner
จากการที่ได้ศึกษาผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการถึง 80,000 คน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ Front-Line Supervisors หรือผู้ประกอบการ ถึงเรื่องความท้าทายในการรักษาคน  และการวัดความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งทำให้เขาค้นพบวิธีการดึงดูดพนักงาน การจ้าง การดูแลและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับบริษัท โดยผู้เขียนอธิบายว่า  ในตลาดแรงงานทุกวันนี้ บริษัทต่างเก็บรักษาพนักงานไว้ ด้วยการจ่ายเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น ๆ  และการฝึกอบรม แต่จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าไรนัก โดยเขาพบว่า Front Line Manager เป็นตัวดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ ไม่ว่าคุณจะจ่ายเท่าไร ฝึกอบรมเท่าไร แต่ถ้าบริษัทขาด Front Line Manager ที่เก่งก็จะประสบปัญหาได้ ซึ่งทั้งสองพบว่า  ผู้จัดการที่เก่งและสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องเป็นคนที่เก่งในการค้นหาศักยภาพของพนักงาน  และสามารถดึงเอาศักยภาพเหล่านั้น  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน  และส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้ ทั้งนี้ผู้เขียนอธิบายถึงสิ่งที่ผู้จัดการที่เก่งและยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่แตกต่าง และปฏิเสธแนวคิดแบบเดิม ๆ  ซึ่งช่วยให้รักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ได้ และยังมีผลเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติของพนักงานกับประสิทธิผลการทำงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ตลอดจนกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย เริ่มตั้งแต่การเลือกพนักงาน ผู้จัดการที่เก่งจะเลือกพนักงานที่ความสามารถ  มากกว่าทักษะหรือประสบการณ์ และเขารู้ว่าจะตั้งความคาดหวังกับพนักงานเหล่านี้ได้อย่างไร โดยพวกเขาจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  มากกว่าขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งผู้จัดการที่เก่งจะดูแลพนักงานเป็นรายบุคคล และเสริมสร้างความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแบบรายบุคคล โดยการสร้างจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มากกว่าการพยายามแก้จุดอ่อน และการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านี้  จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยไม่อิงกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมือนกันหมดทุกคน ทั้งนี้ผู้จัดการที่เก่งจะให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจของพนักงาน  โดยถือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็น และเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกดี เช่น ทำให้พนักงานรู้ว่าเจ้านายคาดหวังอะไรในตัวเขา มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน งานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความสำคัญขนาดไหน ฯลฯ ซึ่งเป็นการตอบสนองเรื่องคุณค่าและการนับถือตัวเองของพนักงาน นอกจากนี้  การแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ คอย feedback เสมอ ๆ มีการชมเชยเมื่อทำงานได้ดี รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เขาได้สร้างผลงานอย่างเต็มที่  และใส่ใจในการพัฒนา ล้วนเป็นการตอบสนองในด้านบวก ซึ่งจากการวิจัยพบว่า  บริษัทที่ตอบสนองในทางบวกเหล่านี้ จะสามารถรักษาพนักงานได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีผลกำไรที่ดีกว่า

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
15 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
15 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
15 | 06/05/2016
banner
banner