The Power of Less ทำน้อยให้ได้มาก

หนังสือที่ชื่นชอบ
11/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 9 คน
The Power of Less ทำน้อยให้ได้มาก
banner
The Power of Less เป็นหนังสือที่เขียนโดย Leo Babauta บล็อกเกอร์แห่ง Zen Habits ได้อธิบายถึงหลักในการ “ทำน้อยให้ได้มาก” ไว้ 5 ข้อด้วยกัน ดังนี้ 1.   การสร้างข้อจำกัด  คนเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน  หรือในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน จนบางครั้งทำให้เราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่มีความสำคัญได้อย่างแท้จริง การสร้างข้อจำกัด จะช่วยให้เราลดปริมาณสิ่งที่ต้องทำลง และมีเวลาในการทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้ดีกว่า 2.   การเลือกแต่สิ่งสำคัญและทำให้ง่ายขึ้น การกำจัดงานอื่น ๆ ที่สำคัญน้อยกว่าออกไป  และให้เวลากับสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความวุ่นวายในชีวิตลงได้ ส่วนบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำเอง  ก็สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำ ทั้งนี้ก่อนที่เราจะมอบหมายงานให้คนอื่นทำ เราจำเป็นที่จะต้องรู้เสียก่อนว่างานไหนสำคัญ งานไหนไม่สำคัญ และเลือกใช้เวลารวมทั้งพลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ลงมือทำกับงานที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว 3.   การจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้เกิดการลื่นไหลทางความคิด  และทำให้สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  จะก่อให้เกิดความสับสน นำสู่ความเครียดและการผิดพลาดได้ 4.   สร้างนิสัยใหม่ด้วยการพิชิตคำท้าภายใน 30 วัน เมื่อเราจดจ่อกับการสร้างนิสัยใหม่ ๆ แต่ละอย่างเป็นระยะเวลานานพอสมควร จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  และกลายเป็นนิสัยใหม่ ๆ ที่จะติดตัวเราไปตลอด 5.   เริ่มต้นทีละน้อย เพราะจะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้น และจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในระยะยาว เพราะเมื่อเราทำสิ่งใดสำเร็จแล้ว ย่อมเกิดกำลังใจที่จะทำต่อไป  และขยายความรับผิดชอบหรือเนื้องานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การเริ่มต้นด้วยความยาก จะทำให้เรามีโอกาสท้อแท้  และยกเลิกการทำสิ่งนั้นได้ง่าย ๆ The Power of less เป็นหนังสือประเภท How to ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและทำได้ง่าย ๆ โดยผู้เขียนแนะนำให้เราตัด แบ่ง  หรือซอยงานยาก ๆ ออกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อย ๆ ทำทีละอย่าง จนสำเร็จเป็นส่วน ๆ และเมื่อนำมาประกอบกันก็จะกลายเป็นงานยาก ๆ ที่เราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ ปราศจากความเครียดในการทำงาน  แล้วยังได้งานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
13 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
13 | 06/05/2016
banner
banner