ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน

News
12/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 17 คน
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
banner
ภาครัฐจัดงานสัมมนา เรื่อง “เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่” ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน ขึ้นที่ จ.ขอนแก่น มีเครือข่ายเกษตรกรภาคอีสาน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก   โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  กล่าวว่า  ในขณะนี้ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีโอกาสและอนาคตที่สดใสมาก เพราะมีสภาพพื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศ จึงเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจเข้ามาลงทุน   ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปหารือ และกำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่ง 6 เดือนของการเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ยินคำพูดของหลายคนที่ระบุว่า รัฐบาลไม่ช่วยชาวไร่ชาวนา แต่เมื่อหากมองถึงการทำงานที่สร้างฐานรากให้ยั่งยืนแล้วนั้น จะเห็นว่าการอนุมัติงบประมาณนั้น เป็นไปตามความต้องการและได้ผลอย่างตรงจุด   ความคืบหน้าขณะนี้ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นไปตามการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน ภาพรวมทั้งประเทศ 60,000 ล้านบาท ตามด้วยการลงทุนในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นหนักไปในฐานราก อีกโครงการละ 1 ล้านบาท   อีกทั้งยังได้เตรียมประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ในการพยายามแกะเงินสะสมของท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาพรวมทั้งประเทศสำหรับการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลจะกระตุ้นสภาพคล่องในระดับชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย   เมื่อนโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จ เห็นเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาคชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยังระดับ  AEC ได้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner