รัฐชูอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทำตลาดทั่วไทยทั่วโลก

News
24/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
รัฐชูอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทำตลาดทั่วไทยทั่วโลก
banner
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต คณะกรรมการสถาบันอาหาร จึงได้ปรับโครงสร้างของสถาบันฯ เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงลึก และนำกระบวนการผลิตยุคใหม่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น โดยได้เพิ่มหน่วยงานใหม่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานดูแลโรงงานแปรรูปอาการต้นแบบ ซึ่งสถาบันฯ มีแผนที่จะลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปอาหารต้นแบบ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ที่จะออกแบบโรงงานเพื่อรองรับวัตถุดิบการเกษตรในแต่ละภูมิภาค ล่าสุดในปี 2560 รัฐบาลได้อนุมัติตั้งโรงงานแปรรูปอาหารต้นแบบนำร่องไปแล้ว 1 แห่งในภาคใต้ ใช้งบลงทุน 60 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การนึ่งปลาทู ที่สามารถนำน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาสกัดเป็นโอเมก้า 3 และสารสกัดอื่น ๆ ทั้งนี้โรงงานต้นแบบจะเปิดให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเช่าผลิตสินค้าด้วย โรงงานต้นแบบที่ภาคใต้แห่งนี้ จะสามารถรองรับ SME  ด้านการประมง และแปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ  ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ราย เพราะได้ออกแบบสายการผลิตให้สามารถรองรับการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ SME ที่ขาดแคลนเงินลงทุนโรงงานที่ทันสมัยเข้ามาใช้บริการได้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของตัวเองด้วย นอกจากนี้ ยังได้ตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาระบบการผลิต เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกด้าน และทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย เช่น หน่วยงานศูนย์รวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานด้านเครื่องจักร มีหน้าที่รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทุกชนิด เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME ในการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับสินค้าของตัวเอง นายยงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารไทย เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะออกตรารับรองสินค้าว่ามีมาตรฐานและรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อเป็นมาตรฐานให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีรสชาติใกล้เคียงกัน โดยในเบื้องต้นจะให้ตรารับรองกับสินค้าน้ำซอสแกงไทยชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ชาวต่างชาตินำไปปรุงอาหารไทยที่มีรสชาติเหมือนที่รับประทานในไทย เป็นต้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
113 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
71 | 25/04/2016
banner
banner