สินค้าเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดส่งออกทั่วไทยทั่วโลก

News
26/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 8 คน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดส่งออกทั่วไทยทั่วโลก
banner
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทำการคัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดละ 2 ชนิดสินค้า นำมาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ทั้งการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้จำนวน 10 ชนิดสินค้า ขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้คัดเลือกสินค้าส่งไปยังศูนย์ภาคแล้ว โดยจะมีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตัวสินค้าให้มีมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำตลาด และการให้ความรู้ด้านการส่งออก โดยเบื้องต้นมีสินค้าที่น่าสนใจมากมาย  เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์อินทรีย์ เบียร์ขิงออร์แกนิค ชาส้มแขกสำเร็จรูป น้ำลูกหยีผสมน้ำผึ้ง เครื่องสำอาง ข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้ว ก็จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 10 ชนิดสินค้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าชนิดอื่น ๆ ต่อไป การคัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อตามหาสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดใหม่นี้ เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาฝ้ายและชา ที่ได้ดำเนินการร่วมกับโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยประสบความสำเร็จได้รับมาตรฐานอินทรีย์ในระดับส่งออก และยังได้ขยายผลไปสู่กาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อินทรีย์ นางอภิรดี กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ ยังได้จัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ทันสมัย และให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ และยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนการผลิต และราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ละประเภทและแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้เป็นราคากลางในตลาด นอกจากนี้ ยังให้รวบรวมข้อมูลข้าวสารสินค้าอินทรีย์ของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
96 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
65 | 25/04/2016
banner
banner