ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

AEC Center
28/05/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 18 คน
ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา
banner
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน AEC Investment Clinic : Cambodia ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจทำการค้าการลงทุนในกัมพูชา ผ่านประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญภายในประเทศ เมืองแห่งนครวัด กับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประจำประเทศกัมพูชา คือ คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ หญิงสาวเก่งที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ กัมพูชา เป็นประเทศที่ต้องการพัฒนาและขยายการลงทุน กลุ่มประเทศที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาอันดับ 1 คือ เวียดนาม ตามด้วยประเทศมหาอำนาจเอเชียอย่าง จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จากความที่กัมพูชาให้สิทธิพิเศษทางการค้าและภาษี รวมถึง GDP ในประเทศที่โตกว่า 7% มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้กลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนอย่างมาก การค้าการลงทุนที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจ ประกอบไปด้วย ภาคบริการ ร้านอาหาร และการโรงแรม ส่วนอุตสาหกรรมที่โตมากในกัมพูชา คือ เสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมถึงโรงสีข้าวอีกด้วย นอกจากนี้กัมพูชายังได้รับรางวัลเกี่ยวกับข้าว แม้ว่าเกษตรกรรมแรงงานไม่ขาดแคลน แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับด้อยฝีมือ ต้องได้รับการเทรนนิ่ง ซึ่งไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะอุปนิสัยของชาวกัมพูชาถือว่าเป็นคนขยัน และรักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ด้านวัฒนธรรมของชาวกัมพูชานั้นใกล้เคียงกับคนไทยอย่างมาก จากความที่เป็นประเทศที่ใกล้กัน  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณ ประชากรในประเทศมีประมาณ 5–16 ล้านคน พื้นที่ทั้งหมดในประเทศขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของไทย มีท่าเรือที่สำคัญคือ ติดกับอ่าวไทย ที่เป็นภูมิศาสตร์สำคัญจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญประกอบด้วย พนมเปญ เสียมเรียบ และสีหะนุวิลล์ กัมพูชา ปกครองโดยระบอบเดียวกันกับไทย คือเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดเดียวและกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งกัมพูชาเองก็มีฐานเสียงเป็น 2 เสียงเช่นกัน จากการสนับสนุนรัฐบาลชุดเก่า และพรรคใหม่ที่กำเนิดขึ้น โดยที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการโยกย้ายรัฐมนตรีเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในอีก 2 ปี ข้างหน้า ธุรกิจไทยที่น่ามีโอกาสลงทุนในกัมพูชา ประกอบด้วย 1.   ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism) 2.   ธุรกิจภาคเกษตร (Agro-Business) 3.   ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง (Constructions / Construction Material) 4.   ธุรกิจของกินของใช้ (Consumer Product) 5.   อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและการผลิต (Garment and Manufacturing) นอกจากนี้ กัมพูชาวางเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งข้าวจากทางกัมพูชามีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมีชื่อสายพันธุ์ว่า Phka Malis หรือ ข้าวผกามะลิ และ Phka Romdul หรือ ข้าวผกาลำดวน รวมถึงสินค้าเกษตรประเภทแปรรูปที่ยังขาดทักษะพัฒนาให้มีความหลากหลาย และถนอมให้วัตถุดิบการผลิตมีอายุการใช้งานนานขึ้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทย  ที่มีความชำนาญด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อจะได้เข้าไปลงทุนที่กัมพูชาในอนาคต   BBL หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา AEC Center

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน AEC Investment Clinic : Cambodia ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนาม ลาว และอิน...
18 | 28/05/2016
เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี AEC Center

เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี

นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหลายภาคส่วนหนุน Trade Facilitation เพื่อยกระดับการค้า และแนวโน้มการน...
12 | 24/04/2016
รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน AEC Center

รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน

อินโดนีเซียมีมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้า อินโดนีเซียกำหนดให้สินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายภายในประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ...
10 | 25/04/2016
banner
banner