เลิกขมวดคิ้วซะ ! เพราะคุณคือ อัจฉริยะนักแก้ปัญหา

หนังสือที่ชื่นชอบ
02/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 11 คน
เลิกขมวดคิ้วซะ ! เพราะคุณคือ อัจฉริยะนักแก้ปัญหา
banner
โดยความเป็นจริงแล้ว วิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถทำความเข้าใจและฝึกฝนได้ หากแต่น้อยคนนักที่จะสนใจกับวิธีการเหล่านั้น  หรือเห็นว่าเป็นเทคนิคเฉพาะที่ต้องศึกษา เลิกขมวดคิ้วซะ ! เพราะคุณคือ อัจฉริยะนักแก้ปัญหา เป็นหนังสือที่บอกให้เรารู้ว่า  การแก้ปัญหานั้นมีวิธีคิดและวิธีการ  ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาได้โดยไม่ยาก หนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Problem Solving 101 เขียนโดย เคน วาตะนาเบะ นักเขียนชาวญี่ปุ่นที่สามารถทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีระดับ International Bestseller ได้ ซึ่งแม้กระทั่ง Dan Ariely ผู้เขียนหนังสือ เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล และ พฤติกรรมพยากรณ์ กับนักเขียนอีกคนชื่อ Seth Godin ผู้เขียน Purple Cow และ Unleashing the Idea Virus ยังมาช่วยเขียนคำนิยมให้ เคน วาตะนาเบะ นั้น เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับ McKinsey & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอันดับต้น ๆ ของโลก โดย เคน วาตะนาเบะ ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราว่า ก่อนที่เราจะแก้ปัญหานั้น จะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาให้ได้เสียก่อน หาสาเหตุของปัญหา แล้วค่อยวางแผนแก้ไขปัญหานั้น ๆ เมื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหา มีแผนการแล้วค่อยแก้ไขไปตามแผน เพราะหากไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของปัญหา ก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ให้เครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับที่บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกใช้แก้ปัญหาและประสบความสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ผังต้นไม้แห่งเหตุผล ที่เป็นแผนภาพช่วยระบุสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ ตลอดจนแบ่งแยกปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้เข้าใจได้ง่าย อันจะนำไปสู่วิธีในการแก้ปัญหา ผังต้นไม้ ใช่/ไม่ใช่ ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการหาสาเหตุของปัญหา ด้วยการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ และพีระมิดสมมติฐาน ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดวางโครงสร้างของเหตุผล ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงข้อสรุปและเหตุผลที่รองรับ วิธีการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่วิธีการใหม่ ๆ แต่เป็นวิธีการที่จะช่วยจัดระเบียบความคิด  และทำให้เราเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา อันนำสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ หนังสือเล่มนี้ โดยแท้จริงแล้วเขียนให้เด็ก ๆ อ่าน เพื่อพัฒนาและปลูกฝังวิธีการแก้ปัญหาให้แก่เด็ก เพื่อที่จะมีวิธีคิดที่เป็นกระบวนการ มีความเป็นเหตุเป็นผล  และสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้ตลอดชีวิต ดังนั้นภาษาที่ใช้และภาพประกอบ รวมไปถึงตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ จึงล้วนเป็นเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นเป็นปกติ อย่างเช่น ปัญหาของวงดนตรีที่ไม่มีคนมาดูคอนเสิร์ต ปัญหาของเด็กหนุ่มที่อยากจะมีคอมพิวเตอร์  แต่ไม่มีเงินซื้อ ปัญหาของนักเรียนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง เป็นต้น ทำให้เล่มนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือวิชาการที่ดูเคร่งเครียดไม่น่าอ่าน หากแต่ผู้ใหญ่กลับชอบที่จะอ่าน ซึ่งก็ทำให้เล่มนี้กลายเป็นหนังสือขายดีได้ไม่ยาก

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
14 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
14 | 06/05/2016
banner
banner