โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ถึงแก่อนิจกรรม

News
01/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 34 คน
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ถึงแก่อนิจกรรม
banner
รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาของวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 73 ปี กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 พระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 (กำหนดการโดยละเอียดจะขอเรียนเพื่อทราบอีกครั้ง) ณ ศาลา 14 สุวรรณวณิชกิจ (วรจักรยนต์) วัดเทพศิรินทราวาส นายโฆสิต สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเศรษฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในสถาบันและองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
156 | 03/05/2019
banner
banner