King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย

Who is Who
03/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 20 คน
King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย
banner
บริษัท  Xiamen  King Long  United  Automotive Industry Co., Ltd. (King Long) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2531 เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถทัวร์ (Coach) รถโดยสารประจำทาง (Bus) และรถตู้โดยสารขนาดเล็ก (Mini Van) เป็นบริษัทผลิตยานพาหนะเพื่อการขนส่งผู้โดยสาร จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัท King Long มีฐานการผลิต 3 แห่ง คือ  1. ฐานการผลิตรถบัสและรถทัวร์ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 2. ฐานการผลิตรถตู้ขนานเล็ก ณ เมืองเซี่ยเหมิน และ 3. ฐานการผลิตรถเมล์ ณ เมืองฉาวซิง มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งฐานการผลิตทั้ง 3 แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 800,000 ตารางเมตร โดยมีการผลิตรถบัสและรถทัวร์ 25,000 คันต่อปี และรถตู้ขนาดเล็ก 30,000 คันต่อปี ยานพาหนะของบริษัท King Long สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ  การขนส่งผู้โดยสาร การท่องเที่ยว ยานพาหนะสำหรับองค์กรหรือบริษัท การขนส่งสาธารณะ และยานพาหนะตามวัตถุประสงค์พิเศษ King Long ประสบความสำเร็จต่อเนื่องด้วยยอดจำหน่ายเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 34 ต่อปี มีการผลิตยานพาหนะออกสู่ตลาดมากกว่า 250,000 คันในปี  2556 บริษัท King Long รวมทั้งบริษัทในเครือสามารถจำหน่ายยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 32,824 คัน โดยมียอดจำหน่ายหมุนเวียนมากกว่า 9,081 ล้านล้านหยวน ซึ่งในนี้มียอดจำหน่ายหมุนเวียนในตลาดต่างประเทศมากกว่า 2.1 ล้านล้านหยวน สินค้าหลัก ๆ ของ King Long นั้นจะเน้น รถขนส่ง (Transportation Bus) รถโรงเรียน  (School Bus) รถทัวร์ รถบัส  (Coach) รถโดยสารสาธารณะ  (Public Transportation Bus) รถโดยสารพิเศษ(Special Bus) และรถตู้โดยสารขนาดเล็ก (Mini Van) ส่วนรถที่ส่งเข้ามาขายในไทยจะเป็นรถบัสเป็นหลัก บริษัท  King Long ได้เริ่มส่งรถบัสออกมาจำหน่ายในไทยตั้งแต่ปี 2011  โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลไทย   และมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี จากสถิติการส่งออกรถบัสของบริษัท King Long มายังไทยพบว่า ปี 2558  ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการส่งออกรถบัสมายังไทยมากที่สุดจำนวน 1,588  คัน โดยส่งออกมายังกรุงเทพฯ  ซึ่งมีจำนวนการใช้รถบัสของบริษัทมากที่สุด และยังได้ส่งออกไปที่ จังหวัดภูเก็ต อยุธยา เชียงใหม่  ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานีด้วย ข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นาย  Vincent Chen  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายต่างประเทศ  และคณะของบริษัท Xiamen  King Long  United  Automotive Industry Co., Ltd. (King Long) ได้เข้ามาหารือเพื่อดึงนักลงทุนไทยเข้าร่วมลงทุนกับ King Long สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ แนะนำว่า King Long เป็นบริษัทที่น่าร่วมเข้าไปลงทุน เนื่องจากไทยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก มีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ผลิตในไทยเพื่อการประกอบรถยนต์ประเภทต่าง ๆ  อีกทั้งไทยยังเป็นฐานการผลิตและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  ที่มีแรงงานและปัจจัยพื้นฐานที่ราคาถูกกว่า  และในอนาคตไทยจะมีถนนเชื่อมโยงคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศจีน ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการลงทุนผลิตยานพาหนะของบริษัท King Long ในไทยอีกด้วย   King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน Who is Who

แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิ...
28 | 17/07/2016
King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย Who is Who

King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย

บริษัท  Xiamen  King Long  United  Automotive Industry Co., Ltd. (King Long) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2531 เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถทัวร...
20 | 03/06/2016
Thai Gallery ในมิลาน จ่อนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทย Who is Who

Thai Gallery ในมิลาน จ่อนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า Mr.Edwin Ng. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย Thai Gallery ในอิตาลี เข้าพบเพ...
16 | 05/06/2016
banner
banner