พาณิชย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม

News
04/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 26 คน
พาณิชย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม
banner
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยทุกประเภทให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเห็นได้ว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี 2559 สัดส่วนของภาคบริการเติบโตถึง 6.6% ในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจก่อสร้างด้วย” “กรมฯ จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป” ซึ่งรายละเอียดที่กรมฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนนี้ก็คือ จะให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงและวางระบบการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ณ สถานประกอบธุรกิจ และยังให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงให้มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล และแผนเดินหน้าประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ กรมฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้เรื่อง "การใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจก่อสร้างฯ" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นี้  ณ ห้องม่วงนที กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ ERP ซอฟแวร์การบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านบัญชีมาให้ความรู้ ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5950 หรือ e-Mail :[email protected]

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner