เจาะรายอุตสาหกรรม รับทรัพย์อาเซียนการค้าชายแดน

โตในบ้านด้วย AEC
08/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
เจาะรายอุตสาหกรรม รับทรัพย์อาเซียนการค้าชายแดน
banner
ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หากเปรียบเทียบมูลค่าการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกแล้ว พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีเพียง 9.3% ซึ่งเท่ากับว่ายังเหลือพื้นที่ทางการตลาดอีก 90% ที่เป็นโอกาสของไทยในการเข้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน สำหรับนักลงทุนไทยที่ยังไม่อยากเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยตรง หรือสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นจะทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมไทย  ที่จะเติบโตจากเพื่อนบ้านผ่านการค้าชายแดน อุตสาหกรรมกลุ่มอุปโภคและบริโภค สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา มีพื้นฐานการบริโภคนิยมของไทย อีกทั้งยังมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่มอาหาร และเครื่องปรุงรส มูลค่าร่วมหลายหมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองจากประเทศสมาชิกใน AEC เป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องจักรกล ประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลเป็นจำนวนมาก  เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมภาคเกษตรที่ใช้ขับเคลื่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบันได้มีการทำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งได้มีการนำเข้ามาจากประเทศมากขึ้นอีกด้วย ธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนา  ร่วมไปกับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้) ก็ยิ่งสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งมากขึ้น ถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ขนส่งระหว่างประเทศ ผ่านเส้นทางบกที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของการค้าและการลงทุนภายใต้อาเซียน อย่างไรก็ตาม  ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าตามชายแดน  ควรศึกษาและติดตามผลของความตกลงระหว่างรัฐบาลและประเทศคู่เจรจา เพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งปรับการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นสากล  สอดคล้องกับกฎระเบียบสากลให้มากขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศไทยนอกจากการนำเข้าส่งออกที่เป็นตัวกระตุ้น GDP แล้ว  ภาคการท่องเที่ยวของไทยก็เป็นหนึ่งในตัวชูโรงที่สำคัญ  ที่ทำให้เกิดการค้าและการลงทุนมากขึ้น  เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง การนำเที่ยว สถานบันเทิง ฯลฯ อีกทั้งยังผลักดันให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามชายแดน  มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวต่อเนื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวตามชายแดน  จากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางผ่านพรมแดนมายังไทย อาทิ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ที่จำนวนนักท่องเที่ยวมีมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์ และประวัติศาสตร์  ก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาล ธุรกิจค้าส่ง การค้าชายแดนเพื่อขายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น  เป็นที่น่าจับตามองเช่นกัน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านกำลังอยู่ในช่วงที่ธุรกิจค้าปลีกขยายตัวอย่างมาก และประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งค้าส่งให้กับธุรกิจค้าปลีกเหล่านั้น   โดยเฉพาะในแนวชายแดนของประเทศ ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม การแพทย์และธุรกิจเสริมความงามของไทย  ถือว่าเป็นฮับ (Hub) ของภูมิภาค รวมถึงการนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสารจากประเทศไทย ทำให้ประชาชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามของไทย โดยโอกาสการทำธุรกิจอาจจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าไปตั้งโรงพยาบาล  หรือสาขา คลินิกเฉพาะทาง และสำนักงานตัวแทนของโรงพยาบาล เพื่อรับผู้ป่วยเบื้องต้นในเขตจังหวัดติดกับประเทศเพื่อนบ้าน   sme เจาะรายอุตสาหกรรม รับทรัพย์อาเซียนการค้าชายแดน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

มาดูกัน 4 กลุ่มสินค้าอะไรบ้างที่คนลาวต้องการ โตในบ้านด้วย AEC

มาดูกัน 4 กลุ่มสินค้าอะไรบ้างที่คนลาวต้องการ

อย่างที่ทราบกันดีว่าความนิยมของสินค้าไทยในอาเซียน โดยเฉพาะในแถบ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ถือว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีค...
15 | 26/07/2016
เจาะรายอุตสาหกรรม รับทรัพย์อาเซียนการค้าชายแดน โตในบ้านด้วย AEC

เจาะรายอุตสาหกรรม รับทรัพย์อาเซียนการค้าชายแดน

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หากเปรียบเทียบมูลค่าการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกแล้ว พบว่า มูลค่าการค...
10 | 08/06/2016
สถาบันอาหาร เผย ! ไทยส่งออกอาหาร CLMV ตัวเลขพุ่ง โตในบ้านด้วย AEC

สถาบันอาหาร เผย ! ไทยส่งออกอาหาร CLMV ตัวเลขพุ่ง

เมื่อไม่นานมานี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลการส่งออกอาหารไทยปี 2016 ไปยังประเทศ CLMV ในงาน Dinner Talk Sem...
9 | 09/04/2016
banner
banner