สคร.เวียนนา เผยกฎหมายภาษีล่าสุด ด้านกลุ่ม SVI ไทย เข้าซื้อธุรกิจในออสเตรีย

How to Go Inter
09/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 8 คน
สคร.เวียนนา เผยกฎหมายภาษีล่าสุด ด้านกลุ่ม SVI ไทย เข้าซื้อธุรกิจในออสเตรีย
banner
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงของ บริษัท SVI public company limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เข้าซื้อกลุ่ม Seidel Electronics ของออสเตรียแบบ 100% ด้วยมูลค่าหลักสิบล้านยูโร  และนับว่าเป็นผู้ลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในออสเตรีย ขณะนี้กำลังตรวจสอบการซื้อขายโดยหน่วยงานคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งสองบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชำนาญ ในปี 2557 SVI มีพนักงานกว่า 2,700 คน ผลประกอบการรวมทั้งสิ้น 257 ล้านยูโร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ การเข้าไปลงทุนในออสเตรียจึงเป็นครั้งแรกที่ SVI จะมีโรงงานผลิตในภูมิภาคยุโรป นอกจากมีโรงงานการผลิตในออสเตรียแล้ว  ยังมีโรงงานการผลิตในฮังการี สโลวะเกีย และสโลวีเนียอีกด้วย การเข้ามาทำธุรกิจครั้งนี้จะทำให้ SVI ขยายธุรกิจได้ครอบคลุมอยู่ในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2557 สำหรับบริษัท Seidel Electronics Group มีพนักงานรวม 700 ตำแหน่ง และมีรายได้ 90 ล้านยูโร ซึ่ง SVI คาดการณ์ว่า  การควบรวมบริษัทฯ ครั้งนี้จะทำให้ความสามารถเพิ่มผลประกอบการขึ้นไปได้ที่ 400 ล้านยูโร ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย แนะนำผู้ประกอบการไทยว่า   การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment  : FDI) ของ SVI นับว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของไทยที่ขยายความแข็งแกร่ง  ด้วยการเข้าไปปักหลักการผลิตในตลาดโดยตรง การลงทุนตรงในต่างประเทศช่วยลดปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย  โดยเฉพาะการควบคุมมาตรฐานสินค้า รวมถึงต้นทุนที่เกิดจากภาษีและการขนส่ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยจากภายนอกอีกด้วย นอกจากธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ยังมีธุรกิจในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยด้านธุรกิจในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม  ก็เป็นจุดแข็งของออสเตรียที่ไทยควรเข้าไปแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาและขยายตลาดสินค้าของตนต่อไป สคร. ประจำกรุงเวียนนา  ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ออสเตรียปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ เพื่อบรรเทาภาระทางภาษีให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยใช้วิธีการคำนวณภาษีเงินได้แบบใหม่  ซึ่งช่วยให้ประชาชนในวัยทำงานและผู้เกษียณอายุ  ที่รับเงินบำนาญทั่วประเทศกว่า 6.5 ล้านคน มีรายได้หลังจากหักภาษีเพิ่มขึ้น นโยบายนี้สามารถบรรเทาภาระภาษีกว่า 5,000 ล้านยูโร สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง (รายได้ต่ำกว่า 4,860 ยูโรต่อเดือน) เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดเงินจากการลดภาษีนี้ เริ่มต้นที่ผู้รับเงินบำนาญ ที่มีจำนวนต่ำกว่า 1,100 ยูโรต่อเดือน นอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แล้ว  ยังจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีกด้วย หรือที่เรียกว่าอัตราภาษีติดลบ โดยภาพรวมของมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้ใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ •   อัตราภาษีต่ำลง เป็นร้อยละ 25 •   จำนวนขั้นภาษีเพิ่มขึ้น จาก 3 ขั้น เป็น 6 ขั้น •   ผู้ที่มีรายได้เงินเหลือมากกว่าแต่ก่อน ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,260 ยูโรต่อเดือน จะไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ หากแต่จะยังและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 400 ยูโรต่อปี •   ปรับเพิ่มวงเงินขั้นต่ำสำหรับอัตราภาษีขั้นสูงสุด โดยปรับเลื่อนการคำนวณอัตราภาษีร้อยละ 50 สำหรับรายได้จำนวน 90,000 ยูโรต่อปี และร้อยละ 55 สำหรับรายได้จำนวน 1,000,000 ยู โรขึ้นไป •   ปรับเพิ่มอัตราลดหย่อนสำหรับบุตรขึ้นเป็นสองเท่า จาก 220 ยูโรต่อปี ขึ้นเป็น 440 ยูโรต่อปีต่อคน •   เพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงาน (commuter) สูงขึ้นเป็น 500 ยูโรต่อปี นอกจากนี้  ในประเทศออสเตรียมีการจ่ายเงินเดือนปีละ 14 เดือน เป็นเงินเดือน 12 เดือน และเงินโบนัส 2 เดือน (สำหรับการหยุดพักผ่อนประจำปี 1 เดือน และเทศกาลคริสต์มาส 1 เดือน) ซึ่งส่งผลให้ประชากรถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงของโลก แต่การที่เศรษฐกิจเติบโตได้ต่ำกว่าเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา  ก็ทำให้มาตรการนี้ดูจะไม่เพียงพอ ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือ การลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และสิ่งที่เห็นผลเร็วคือ  การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้ประชาชนมีรายได้หลังจากหักภาษีเพิ่มขึ้น ออสเตรียจึงเป็นประเทศที่ประชากรซึ่งเป็นผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมาก แต่มีการเก็บออมน้อย ทั้งนี้สินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูง  และเป็นที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทยในตลาดออสเตรีย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง How to Go Inter

อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง

นโยบายหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอฮ่องกงคืออะไร ? ฮ่องกงเป็นแหล่งส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีการออกนโยบายเพื่อส่งเสริมด้านการส่...
12 | 29/04/2016
SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ? How to Go Inter

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท 1)   สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้อง...
12 | 14/07/2016
ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า How to Go Inter

ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า

เมื่อไม่นานมานี้ ฮ่องกงประกาศ Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ซึ่งเป็นการประกาศเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไข่สด ทั้งภ...
12 | 24/04/2016
banner
banner