ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต See Your Own Big Picture

หนังสือที่ชื่นชอบ
13/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 9 คน
ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต See Your Own Big Picture
banner
ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิตเป็นหนังสือที่จะช่วยเติมเต็มให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาภาพชีวิต เป้าหมายและวิธีการในการต่อจิ๊กซอว์ของชีวิตให้สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสัญชาติเกาหลี ผลงานเขียนของ Jug Og Pyo (ซอน-อก-เพียว) ซึ่ง  ภัททิรา จิตต์เกษม นำมาแปลเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิต ซึ่งผู้เขียนหมายถึงภาพชีวิตขนาดใหญ่ที่แต่ละคนวาดไว้ ที่ผู้เขียนอธิบายไว้ว่า บางคนอาจจะวาดฝันอยากมีเงินร้อยล้านพันล้าน นั่นเป็นในเชิงมูลค่า แต่สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนย้ำว่า  เป้าหมายที่แท้จริงนั้นจะต้องมีคุณค่าทางใจ ไม่ใช่แค่เพียงมูลค่าเป็นการหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ เป็นภาพชีวิตที่เราต้องการจริง ๆ โดยผู้เขียนใช้คำว่า Big Picture ซึ่งนอกจากจะประกอบไปด้วยทิศทางในการดำรงชีวิตอยู่ของเราแล้ว เรายังจะต้องมีภาพในมิติของเราเอง (Individual Picture) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้าง Big Picture และภาพในมิติของส่วนรวม (Group Picture) เป็นการขยายคุณค่าให้กับสังคม และสุดท้ายเราจะต้องเห็น Piece Picture คือภาพชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่จะประกอบกันเป็น Big Picture ซึ่ง Big Picture นี้จะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิต  และมีแนวทางในการบรรลุให้ถึงเป้าหมาย โดย Big Picture ของแต่ละคนย่อมแตกต่างและไม่เหมือนกัน ในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการทำให้ Big Picture เป็นจริง ซึ่งต้องอาศัยส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ นั่นก็คือ -   มุมมองการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสียอย่างไร มีตัวตนที่แท้จริงอย่างไร มีอะไรเป็นแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิต และจะต้องทำอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง -   เป้าหมาย ซึ่งหมายถึงความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่อยากทำ จินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า รวมไปถึงหามาตรฐานของคนที่เป็นอันดับหนึ่ง และหาความแตกต่างกับมาตรฐานของเรา ตลอดจนกำหนดสิ่งที่ต้องทำ และทำ -   การจัดการ ที่จะช่วยจัดสมดุลให้กับชีวิตทั้งเรื่องงาน ครอบครัว   และชีวิตส่วนตัว รู้จักลำดับความสำคัญก่อนหลัง และใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญ กล้าที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และตรวจสอบ ประเมินผลการกระทำกับเป้าหมายที่แท้จริง -   ความคิดริเริ่ม ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การศึกษา ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ปัญหาที่ต้องแก้ไข ฯลฯ ซึ่งเราจะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง -   การสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกร่วมจากบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หนังสือเล่มนี้ย้ำให้เราเห็นว่าเมื่อเรามีภาพใหญ่  หรือ Big Picture แล้ว การกระทำที่จะนำไปสู่ Big Picture ถือเป็นจิ๊กซอว์ทุกชิ้นที่จะช่วยต่อภาพชีวิตไปเรื่อย ๆ แม้จะต้องพบกับอุปสรรคต่าง ๆ ความอดทนในการหาจิ๊กซอว์ตัวใหม่และยังคงต่อจิ๊กซอว์ต่อ ๆ ไป จะทำให้เราได้ Big Picture ในที่สุด แล้วคุณล่ะคะมี Big Picture ของคุณแล้วรึยัง ถ้ามีแล้ว มาต่อจิ๊กซอว์กันเถอะค่ะ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
13 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
13 | 06/05/2016
banner
banner