แจกฟรีคูปอง 5 พันบาท ในงาน Smart SME Expo 2016

News
13/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
แจกฟรีคูปอง 5 พันบาท ในงาน Smart SME Expo 2016
banner
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในเรื่องการขอรับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ด้วยการแจกฟรีคูปองมูลค่า 5,000 บาท ให้แก่ SME ที่มาร่วมงาน Smart SME Expo 2016  ซึ่งจัดโดยบริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป  เพื่อช่วยกระตุ้นการยกระดับ SME ไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. มีโครงการพัฒนาและส่งเสริม SME ในทุก Business Life Cycle ตั้งแต่การบ่มเพาะ SME ใหม่ที่มีคุณภาพ (กลุ่ม Startup) การสนับสนุนให้ SME ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว สามารถขยายตัวได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละกิจการ (กลุ่ม Regular) การประคับประคอง SME ที่ประสบปัญหาให้ฟื้นฟูกิจการ (กลุ่ม Turn around) และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmers ให้พัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ SME โดยการพัฒนาของ สสว. เป็นไปตามหลักการของ Thailand 4.0  คือ พยายามให้ SME มีความมั่นคง แข็งแรง และเติบโตได้ ซึ่งจะเน้นในเรื่องการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและจำหน่าย เป็นต้น  ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าโครงการต่าง ๆ ของ สสว. ได้ที่ call center 1301 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพกำลังตอบโจทย์ในมิติต่างๆ ของ SME อยู่เช่นกัน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ให้สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้ โครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี มีการนำความรู้ของสถาบันการศึกษามาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ในอีกมุมหนึ่งตลาด AEC ถือได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำไปลงรากปักฐานไว้ เรามีสาขาประจำอยู่ทุกประเทศยกเว้นบรูไน อีกไม่นานจะมีการออกโครงการ AEC Scholl เป็นโครงการที่ต้องการอบรม ให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับ SME ที่ต้องการไป AEC ในงาน Smart SME Expo นี้ ธนาคารก็จะนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME มานำเสนอ ด้าน คุณณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป ผู้จัดงาน คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ในและต่างประเทศ ธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ รวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000 บูธ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจ สร้างเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
111 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner