เปิดวิสัยทัศน์ CLMVT จากเบอร์ 1 แห่งแบงก์กรุงเทพ คุณชาติศิริ โสภณพนิช

News
16/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 19 คน
เปิดวิสัยทัศน์ CLMVT จากเบอร์ 1 แห่งแบงก์กรุงเทพ คุณชาติศิริ โสภณพนิช
banner
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนอาจคุ้นหูกับ CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดย CLMV เป็นประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ล้อมรอบประเทศไทย ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและ CLMV เติบโตอย่างมาก ในปี 2558 โดยตลาดส่งออกมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 10.4 การลงทุนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 จากการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศและของไทย สัดส่วนจากการท่องเที่ยวโดย CLMV มาประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 10 ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งการเติบโตสวนทางวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กำลังซึมหนัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เปิดเผยในประชุมและเสวนา “CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ว่า CLMVT Forum เป็นการประชุมที่ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดขึ้นทุกปี โดยปีแรกประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีให้ภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงแสวงหาแนวทางและช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน พร้อมกับสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ การสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนใน CLMVT: บทบาทของสถาบันทางการเงินในการพัฒนาภูมิภาค ว่า CLMVT Forum 2016 เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจทรงอิทธิพลและมีศักยภาพในภูมิภาค รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐบาลทั้งจาก ไทย เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อประชุมหารือ รวมถึงกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยศักยภาพว่าจะอยู่ในทิศทางใด ประเทศไทยมีขีดความสามารถมาตลอด แม้ในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ประเทศไทยก็สามารถรอดพ้นมาได้ และการปรากฏตัวของกลุ่ม CLMV ก็เป็นที่ประจักษ์ในเชิงความต้องการบริโภคของตลาดขนาด 235 ล้านคน แรงงานวัยหนุ่มสาว รวมถึงอำนาจการซื้อ ที่ทำให้นอกจากจะเป็นตลาดส่งออกแล้ว ยังเป็นภูมิภาคที่น่าลงทุนทางธุรกิจ เป็นที่หมายตาของผู้ประกอบการทั่วโลกต้องจับตามอง บรรดานักลงทุนที่เข้ามาลงในภูมิภาคต่างได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กฎแหล่งกำเนิดสินค้า และยังได้รับการส่งเสริมด้าน Connectivity จาก CLMVT ด้วยการคมนาคมกันระหว่างภูมิภาคที่สำคัญสำหรับฐานการผลิต ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่น ๆ ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยประเทศ CLMV อีกทั้ง ยังมี Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่ดีและสมบูรณ์กว่าประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้ประเทศไทยจะกลายเป็น Hub (ศูนย์กลาง) ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุด ในภูมิภาคไม่ใช่แค่ CLMV แต่ในอาเซียน ด้านบทบาทของภาคการเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า บทบาทจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
  1. ความร่วมมือในการบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทต่าง ๆ ทำงานร่วมกันระหว่างภูมิภาคเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
  2. พัฒนาแหล่งธุรกิจสำหรับ CLMVT นักธุรกิจในภูมิภาคต้องการสินเชื่อเพื่อพัฒนาการลงทุน ซึ่งการที่จะทำให้การผลิตกลายเป็นฐานการผลิตเดียว ต้องให้ประเทศไทยเป็นฐานเงินทุนใน CLMV ลดความเสี่ยงใน CLMV โดยการพัฒนาตลาดหนี้และตลาดทุน เรียนรู้จากประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
  3. หนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ โครงสร้างพื้นฐานต้องเชื่อมโยงระหว่าง CLMVT และโยงไปถึง อินเดีย จีน และญี่ปุ่น
  4. ภาคการเงินต้องสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น เนื่องจากประเทศที่พึงพาแต่เงินทุนต่างชาติและนักลงทุนต่างชาตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ภาคการเงินต้องสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนาความสามารถแข่งขัน แรงงาน และองค์กรให้ขึ้นมาแข่งกับตลาดโลก
“ภาคการเงินการธนาคารต้องทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกับสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ส่งเสริมศักยภาพให้มีความสามารถแข่งขัน ขจัดอุปสรรคทางการค้า การที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างใน CLMVT Forum 2016 จะทำให้ความสามารถของภูมิภาคเรา ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศ และแข่งขันกับตลาดโลกได้” คุณชาติศิริ กล่าว

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
99 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner