พฤติกรรมการบริโภคคนไทย พ.ค.59

News
23/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
พฤติกรรมการบริโภคคนไทย พ.ค.59
banner
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับอุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือนไทย นิยมบริโภคอาหารภายในบ้านมากที่สุด คิดเป็น 9.76% ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารนอกบ้าน คิดเป็น 5.85% และยังพบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปโภคและบริโภคมีราว 19,279 บาท/ครัวเรือน/เดือน  โดยแยกเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มี 63.62% ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีราว 36.38% ส่วนใหญ่พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคมากถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ค่าเครื่องใช้ภายในบ้าน ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าวัสดุก่อสร้าง คิดเป็น 46.81% อันดับที่ 2 ได้แก่ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าบริการมือถือ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็น 22.75% อันดับที่ 3 ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่ารักษาพยาบาล คิดเป็น 6.45%

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
112 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner