สศอ. ลดภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้า IT

News
28/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 11 คน
สศอ. ลดภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้า IT
banner
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร ทำการคัดเลือกสินค้าของไทยที่จะร่วมลด/ยกเลิกภาษี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ซึ่งเป็นความตกลงฉบับใหม่ที่ขยายขอบเขตการลดภาษี ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดให้ไทยและ สมาชิก ITA จะต้องลด/ยกเลิกภาษีสินค้าไอที จำนวน 201 รายการ พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก หรือจำนวน 424 รายการพิกัดศุลกากรระดับ 8 หลัก ภายในปี 2562 โดยไทยและสมาชิก ITA มีข้อสรุปจะเริ่มทยอยลดภาษีสินค้าไอทีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังมีสินค้าไอทีบางกลุ่มของไทย ที่จะต้องขยายเวลาการยกเลิกภาษีสินค้าไอทีออกไปจากปี 2562 เป็นปี 2564  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเทคโนโลยีบางประเภท และการคำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME รวมทั้งการส่งออกสินค้าไทยไปขายยังตลาดโลก ได้แก่ สินค้าประเภทแป้น/แผงคอนโซลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับบันทึกเครื่องเสียง เป็นต้น  รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องผกผัน (ส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ) เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า นายศิริรุจ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมลด/ยกเว้นภาษีของไทยในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนอุตสาหกรรม IT ในไทย และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถอยู่ใน Global supply chain อันเนื่องจากการนำเข้าต้นทุนในการผลิตสินค้า IT รวมถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่ลดต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยเป็นเครือข่ายหรือผู้ผลิตสินค้า IT ที่สำคัญของโลก

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
105 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner