มาเลฯ ทุ่มสุดตัว ชู SME พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

News
29/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 33 คน
มาเลฯ ทุ่มสุดตัว ชู SME พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
banner
“รัฐบาลมาเลเซียจะจัดสรรงบประมาณ 7.34 พันล้านริงกิต หรือราว 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ให้เติบโต” นี่คือคำประกาศของ นาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้มีความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศ และต้องการผลักดันให้ GDP โตถึงร้อยละ 5.5 ในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนาจิบ  ยังกล่าวอีกว่า “รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคน  โดยแผนการดำเนินโครงการย่อยต่าง ๆ ของเราที่อยู่ภายใต้แผนหลักอย่าง SME 2012-2020 นั้น จะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น” เขาตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการ SME มาเลเซีย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2010 ที่อยู่ในระดับเพียงแค่ร้อยละ 27 เท่านั้น และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศให้มีศักยภาพด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจของตนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมาเลเซียจึงเร่งเพิ่มกำลังการผลิตภาคแรงงานภายใต้แผน 11th Malaysia Plan ให้มากถึงร้อยละ 3.7 เลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับรัฐบาลอีกด้วย เพื่อความสำเร็จของประเทศ โดยในแผนพัฒนาสินเชื่อ SME นั้น รัฐบาลจะระบุรูปแบบของการขอความช่วยเหลือ ที่จะให้ผู้ประกอบการ SME นำไปดำเนินการต่อได้ ซึ่งรูปแบบที่ว่านี้ก็เช่น ให้ทุนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมาเลเซียใช้ความพยายามและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการผลักดันทุกรูปแบบให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตให้จงได้ เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศ  ซึ่งไม่ใช่มีแค่กลุ่ม AEC เท่านั้น แต่รวมไปถึงระดับ Global ด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
156 | 03/05/2019
banner
banner